• Läser in...

E-handelslösningens
​​​​​​​vitala integrationer

En bra e-handelslösning ska vara användarvänlig, effektiv att arbeta i och framtidssäkrad. Ett helt avgörande område för att uppnå detta är att säkerställa optimal integration - både mellan lösningens kärnprodukter, ut mot externa tekniker och in mot företagets befintliga system.

God integration är grundläggande för en effektiv och framtidssäker e-handelslösning

Förankrad i nytt, gammalt och en titt in i framtiden

Idag är företagens e-handelslösningar strategiskt viktiga verksamhetsområden som ska effektivisera interna arbetsflöden, förbättra upplevelsen för kunderna och i grunden bidra till vinsten. Därför är uppbyggandet av e-handelslösningar ett komplext projekt för många företag. De ska inte bara leva upp till det aktuella e-handelsprojektet utan även ta hänsyn till befintliga system, arv och gamla tekniker.

När nya tekniker dyker upp, nya marknader ska erövras, nya handelsmönster visar sig, är det också viktigt att e-handelslösningens grund är tillräckligt flexibel, att det inte blir komplicerat och resurskrävande eller till och med omöjligt att ta med sin e-handelslösning till framtiden. Om er e-handelslösning ger er möjligheten att enkelt lägga till nya och ersätta föråldrade tekniker och tredjepartstjänster, är ni mycket bättre rustade till att klara er i den snabbt föränderliga e-handelsbranschen.

Helheten ska skapas

Stora och driftiga e-handelslösningar kommer inte som ett komplett paket. Om man tittar in genom fönstret till en större webbshop, möts man av många komponenter som tillsammans utgör en helhet.

Bra integration mellan alla dessa komponenter är alfa och omega för lösningen funktionalitet, användarnas upplevelse och för att säkra att er lösning klarar sig i den tuffa konkurrensen. Därför ska det arbetas både med integration av basprodukter, integration upp mot företagets befintliga system och integration ut mot externa tekniker.


En e-handelslösning består av många komponenter

1. Integration mellan lösningens kärnprodukter

Ryggraden i en driftig e-handelslösning utgörs av:

Ett PIM-system (Product Information Management) där produkterna berikas och förbereds för publicering i webbshoppen.

Ett CMS (Content Management System) för att skapa och publicera riktat innehåll.

En DAM-system (Digital Asset Management) som kan hantera alla företagets digitala material såsom bilder, PDF-filer, filmer, infographics osv.


Lene Damgaard Madsen, Head of Product på Bizzkit, om integration mellan lösningens basprodukter:

Bizzkit-plattformens grundarkitektur omfattar tre kärnprodukter och de är byggda för att arbeta tillsammans bland annat genom att de är skrivna i samma  programmeringsspråk. Detta ger en säker, sömlös integration och användarna upplever att de inte behöver 'hoppa' in eller ut ur produkterna, eftersom de är automatiskt sammankopplade. Samtidigt har kärnprodukterna en samordnad färdplan som ständigt säkrar en heltäckande lösning för användarna.

2) Integrering ut mot externa tekniker och tjänster

E-handelsmarknaden kryllar av tekniker, tjänster och nya tillkommer hela tiden - tekniker och tjänster som alla bidrar till att effektivisera processer, förbättra kundupplevelsen och öka konverteringen. Det kan till exempel vara tekniken bakom sökmotorer, valda betalningslösningar, personaliseringsverktyg osv.

De bästa förutsättningarna för att anpassa e-handelslösningarna enligt kundernas behov och kanske differentiera dem från marknad till marknad, uppnås när man inte är bunden till ett begränsat antal tekniker och tjänster. Istället ska man se till att man har en e-handelsplattform med en öppen arkitektur som möjliggör integration med exakt de tekniker eller tjänster som passar företagets marknadsområde på bästa sätt.

Lene Damgaard Madsen, Head of Product på Bizzkit, om integrationer ut mot externa tjänster och tekniker:

Det är svårt att vara den bästa på alla komponenter som en e-handelslösning måste bestå av. På Bizzkit har vi därför specialiserat oss på e-handelslösningens kärnprodukter PIM, DAM och CMS. Medan vi samtidigt samarbetar med de bästa leverantörerna när det gäller andra e-handelsrelaterade tekniker och tjänster som betalningslösningar, leveranser, personalisering, automation, sök, analys och så vidare. Plattformens API-arkitektur gör det möjligt att ansluta nästan alla önskade tekniker eller tjänster, för även om vi redan ett nära samarbete med många av de bästa och noggrant utvalda leverantörerna, är valet alltid kundens.

3) Integration med företagets befintliga system

Den optimala integrationen mellan e-handelslösningen och ett företags befintliga system beror naturligtvis på vilka system som man arbetar med, deras ålder och tekniska kapacitet, uppbyggnaden av datastrukturer mm.

Detta kräver därför en särskild genomgång och ofta individuella, användardefinierade lösningsbeskrivningar. Det kan också omfatta behovet av att integrera operativa kontaktpunkter för utbyte av data och information.

Lene Damgaard Madsen, Head of Product på Bizzkit, om integrationer in mot befintliga system:

API-arkitektur som kännetecknar Bizzkit-plattformen gör det möjligt att bygga individuella integrationslösningar mellan kärnprodukter och företagets övriga system.

Finns det inget behov av stora individuella lösningar, erbjuder vi även mer grundläggande och tillgängliga metoder. Till exempel in- och utmatning av data till och från PIM via en avancerad Excel-connector som är en del av standardprodukten.

Att bygga den optimala e-handelslösningen är naturligtvis en individuell sak i relation till behov, önskemål, ambitioner och budget. Men i en värld som snabbt förändras, har ni som e-handlare behovet av att snabbt kunna marknadsanpassa er och det kräver en flexibel lösning.

En flexibel lösning som inte låser in er i standardiserade mallar och flöden, inte äventyrar helheten, utan istället öppnar upp för att interaktionen mellan lösningens alla komponenter ska fungera både nu och i framtiden.

Matas
Läs caset om Matas. De har byggt en webbshop, där lösningens integrationsmöjligheter är 110% i spel.
KLICKA HÄR

Ska vi tala om de viktigaste integrationerna i en e-handelslösning?

Kontakta Country Manager, Patrick Swedén, på telefon 070 226 78 32 eller e-post: pats@bizzkit.com

Nyhetsbrev

Ta emot vårt månatliga nyhetsbrev och få tillgång till de senaste e-handelstrenderna, tips om kommande events, inspirerande cases, nyheter om Bizzkit plattformsreleases och mycket mer.

Läs mer nyheter

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv