Cloud Power

Bizzkit bygger på en cloud native setup som lever upp till teknologins eftertraktade fördelar. Systemet är både data- och driftssäkert. Det är alltid uppdaterat, och du kan därför vara säker på att du har den bästa möjliga versionen av systemen som säkerställer att dina webblösningar fungerar precis som de ska.

Komplett driftsäkerhet med Docker & Kubernetes

Vi valde en mycket långtidshållbar standard när vi skapade vår cloud-setup. Alla Bizzkit-produkter är baserade på Docker container images i Kubernetes-klustrar. Det innebär att varje installation körs i en podd. Alla installationer körs samtidigt i tre olika poddar för att säkerställa failover. Det innebär att om det inträffar ett kritiskt fel i din installation, så kommer en av de andra att ta över utan att du märker det. Det finns alltså en inbyggd redundans som ser till att det alltid finns två installationer redo att ta över om det uppstår ett fel på den första. Detta garanterar dig en mycket hög driftsäkerhet.Samtidigt skriver systemet själv över den feldrabbade installationen, så att den återigen kan fungera som backup för andra installationer. Det finns dessutom inga användare som har tillgång till systemet, vilket innebär att det är skyddat mot den vanligaste felkällan – den mänskliga faktorn. Det är alltså ett slutet självreparerande system som ger dig en garanti för att Bizzkits produkter alltid fungerar precis som de ska.

Datasäkerhet och hög prestanda med Azure

Det lagras inga data direkt i Kubernetes-installationer. Det påverkar därför inte datasäkerheten om en container måste startas om. Istället utväxlas all data med Microsoft Azure SQL-servrar som är åtskilda från Kubernetes-poddarna. Det innebär att du kan vara säker på att dina data lagras på servrar som har nödvändig backup och nödvändiga säkerhetsåtgärder.Vi arbetar efter målet ”100 % drifttid – 0 % kö”. Och vår Azure-anslutning löser detta. Drifttiden garanteras med servrar med tillräcklig inbyggd redundans. Köerna uppstår inte eftersom servrarna kan skala kapaciteten efter dina behov – oavsett om det finns 1 000 eller 500 000 användare på webbplatsen på en och samma gång. Det innebär att du är lika säker en grå tisdag som på Black Friday. Servrarna klarar trafiken. 

Obegränsade filer

Servrarna skalas också automatiskt efter din dataanvändning – det spelar ingen roll om du lagrar filer på tio megabyte eller tio petabyte, för det påverkar inte systemets prestanda. Detta säkerställs av Azure Blob Storage som ser till att du alltid har det utrymme du behöver. Dessutom ser vi till att du alltid har tillgång till dina mediefiler med Azure CDN – även om det mot förväntan skulle uppstå en driftstörning någon annanstans.

Redis & Elastic Cloud

Det är viktigt för oss att prestandan är i topp. Därför har vi integrerat Redis för att prioritera dataflödena i våra kluster. Detta säkerställer snabb caching och hjälper till att behandla data så effektivt som möjligt.

Vi förstärker våra kluster i samarbete med Elastic Cloud. De bidrar till att vi kan optimera drifttiden och datasäkerheten i alla våra lösningar.

Alltid uppdaterat

En viktig fördel med cloud-strukturen är också att vi kontinuerligt kan lansera nya versioner av våra produkter. Dessa uppdateras automatiskt i slutanvändarnas installationer. Det innebär att du aldrig kommer att hamna på efterkälken med uppdateringar som kan förbättra systemets säkerhet och prestanda. Du har alltid den senaste versionen av produkten, eftersom containrarna alltid byts ut mot den senaste versionen. Vi testar alltid nya versioner innan de installeras hos dig, så risken för fel är minimal.

Bizzkits cloud-arkitektur garanterar dig en enorm drifts- och datasäkerhet som ständigt optimeras av våra produktteam. Arkitekturen minskar mänskliga fel och är utformad för att själv ta hand om underhållet. Bizzkits produkter uppfyller därför alla löften som cloud-teknologin erbjuder.

FAQ

  • Vad är SaaS?

    Det står för Software as a Service och är en cloud-baserad metod för försäljning av programvara. Programvaran uppdateras kontinuerligt och har hög driftsäkerhet.
  • Vilka är fördelarna med cloud-baserad e-handel?

    Dina system kommer alltid att vara uppdaterade med den senaste versionen, och du kommer att ha en hög grad av driftsäkerhet och datasäkerhet eftersom det finns inbyggd backup i systemen.
  • Finns det någon skillnad mellan olika cloud-lösningar?

    Ja, ett system kan mycket väl ligga i molnet utan att dra nytta av fördelarna med detta. Det är därför viktigt att överväga om ett system är cloud native. Det innebär att den är skriven direkt för att köras i molnet och att den därför stöder fördelarna.

Frågor?
​​​​​​​Vårt team står redo att hjälpa till

Genom att kontakta mig accepterar jag Bizzkits behandling av mina uppgifter enligt integritetspolicyn.