• Läser in...

Product Information Management

Hög datakvalitet är avgörande för att era
​​​​​​​produkter ska visas istället för konkurrenternas.


Hanterar stora mängder data effektivt med Bizzkit PIM

Med en enskild plats för hantering av alla produktdata, minimeras fel, frigörs tid och time-to-market förkortas. PIM-systemet hjälper er också med att:

Förbättra er ranking i sökmotorerna. Köpare och konsumenter forskar ofta online innan köp och måste därför påverkas tidigt i köpprocessen. En hög ranking i sökmotorerna är avgörande för detta, och det kan utförliga produktdata hjälpa er att uppnå.

Begränsa antalet returer. Med tillgång till bra produktbeskrivningar, köper kunderna rätt produkter och ni slipper returer.

Öka upp- och merförsäljning. Med automatiserade och personaliserade produktrekommendationer, förbättras köpupplevelsen.

PIM är ryggraden i en ambitiös e-handelsstrategi

Bizzkit PIM är det centrala navet för alla Micro Matics-produktdata. Detta säkrar därmed en enhetlighet och ökad produktivitet för det multinationella företaget.
www.micro-matic.com

Bevara överblicken över era produktdata

Kvantiteten och kvaliteten av era data är direkt avgörande för att kunna betjäna kunderna optimalt över nätet. Oavsett om det gäller data för försäljning som B2B eller B2C, ger Bizzkit PIM er en överblick av era produktdata och möjligheten att konfigurera systemet efter specifika behov.

När er befintliga datagrund från ERP, eller tredjepartssystem, har förts över till Bizzkit PIM, kan ni enkelt och effektivt berika, skapa nya produkter och förbereda slutlig publicering av data för exempelvis en webbshop.


Anpassa efter era behov

Attributsystemet i Bizzkit PIM är unikt eftersom inga fält är definierade i förväg. Detta ger full flexibilitet – ingen kodning. Ni styr konfigurationen av produkterna. Dette innebär att systemet anpassas utifrån er verksomhet och inte tvärtom.


Validatorer

Skapa valideringsregler för produkter och kategorier och säkra därmed datakvaliteten. Reglerna kan avse både attribut som registrerats för varje produkt och för attributvärden. Allt från ’attributen ska alltid vara förknippat med produkten’ till komplicerade regler för hur attribut ska fyllas i med villkor och undantag som inkluderar andra attribut.

Filtrera på attribut


Filtrera på attribut

De avancerade filterfunktionerna gör det enkelt att hitta produkter på attribut som bl.a. ’Material’, Publiceringsstatus’, Produktkategori’ mm. Använd t.ex. den filtrerade sökningen för en tidsbesparande bulkuppdatering vid tillägg av extra attribut eller addera i nya kategorier.

Flexible standard

PIM är en standardprodukt byggd på den kraftfulla Microsoft Technology Stack. Förutom de många värdeskapande standardfunktionerna är det möjligt att integrera exakt de tredjepartsmoduler du begär via PIM:ets API.
Läs mer om vårt ekosystem här

Fler värdeskapande funktioner

Multi-channel och multisite management

I Bizzkit PIM kan ni upprätta alla segment som ni behöver. Ni kan använda samma produktmall och samma centrala anrikningsflöde för att exempelvis skapa olika språkversioner av texter, ange lokal valuta osv. Funktionen Multi-channel gör det enkelt att publicera material för olika försäljningskanaler och enhetstyper.

Enkel import och export av data

Bizzkit PIM är byggt på Microsofts Technology Stack och ser därmed till att import och export av data, till och från systemen, sker på ett enkelt och säkert sätt. Exempelvis genom automatiska nattkörningar eller manuella körningar med hjälp av Excel.

Multihierakier

Ni kan skräddarsy er produkthierarki och bygga flera aktiva hierarkier på en gång. Bizzkit PIM kan skalas för en stadigt växande produktkatalog och nya marknader. Uppdateringen av produktindexet sker effektivt. Hastigheten och användarupplevelsen är anpassat för ett mycket stort antal unika enheter (SKU).

I Bizzkit PIM kan I arbejde med ét eller flere produkthierakier

Bulkuppdateringar och produktpaket

Sök, multi-select och bulkuppdatera - med Bizzkit PIM kan optimera era interna arbetsprocesser och därmed snabbt ge kunderna korrekta produkter på alla kanaler som ni arbetar över.

Master / variant - produktrelationer

Data nedärvs enkelt till de underliggande produkterna eller hierarkinivåerna. Produktinitialisatorer (product enrichers) ser till att ni inte behöver börja om från början varje gång ni lägger in en ny produkt.

Behöver vi PIM - kan vi inte bara använda vårt ERP-system?

Läs artikeln

Marknadens mest kompletta
e-handels­plattform

Bizzkit PIM är en del av den mest kompletta e-handelsplattform, Bizzkit; den enda lösningen som innehåller både CMS, DAM, PIM och Webshop under en gemensam inloggning och med sömlös integration mellan delarna.

Cases

De har skapat online framgång med Bizzkit

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta Patrick Swedén från Bizzkit

Patrick Swedén

Country Manager