blog

Ny PIM-uppdatering säkerställer enklare redigering och större effektivitet

Vi optimerar konstant vårt PIM-system så att det kan klara de utmaningar våra kunder upplever. Vi har ett nära samarbete med dem för att skapa exakt de funktioner de behöver mest just nu. Just nu vill de öka den dagliga effektiviteten i systemet och skapa en bättre överblick över produktdata. Detta har lett till två nya funktioner som gör vardagen enklare för deras produkt- och e-handelsteam: Mass Edit och Job Overview. ​​​​​​​

Bizzkit PIM nye opdateringer, der gør det nemmere for dig at arbejde i PIM

Mass Edit – ett effektivare sätt att redigera produktdata

Produktdata är själva kärnan i ett PIM-system. Det måste därför vara så lätt att hantera som möjligt – oavsett om du behöver redigera 1 eller 100 000 produkter. Därför har vi introducerat en mängd olika redigeringsverktyg beroende på mängden och komplexiteten av data som ska redigeras. Vi har tidigare arbetat på dessa tre nivåer:

  • På produktnivå. Du kan korrigera en enskild produkt, på varje enskilt attribut.
  • På bulknivå. Om du har mer än en produkt där du behöver ändra samma värden på en gång kan du göra det med ett av alternativen i bulk operations.
  • ​​​​​​​På övergripande nivå med export till .csv. Här kan du hantera mycket stora dataset och använda exempelvis Excel för att redigera.

Nu har vi lagt till ett fjärde alternativ, då våra kunder efterfrågat en möjlighet att även kunna redigera olika produktdata på en större produktgrupp. De behövde ett alternativ för bulkåtgärder och export till .csv. Det löste vi med Mass Edit. Det kan användas när du går igenom en kategorisida och behöver uppdatera produktdata på till exempel borrmaskiner. Vissa behöver ny information om batterikapacitet medan man för andra behöver uppdatera färg och varumärke. Detta kunde man inte göra på en gång i de tidigare redigeringsflödena. Där var man i högre grad tvungen att uppdatera ett värde i taget. Du kunde uppdatera färgen på alla borrmaskiner som var gröna på en gång men du var tvungen att starta ett nytt flöde för att uppdatera färgen på de som var röda. Nu kan du uppdatera med olika värden i en produktgrupp. Med Mass Edit-funktionen har vi gjort det mycket enklare att uppdatera en större grupp där man behöver ändra olika värden, så att du kan uppdatera både gröna och röda borrmaskiner i samma flow. Det är det perfekta verktyget när man behöver titta närmare på en produktkategori.​​​​​​​

Job Overview – säkerställer samarbetet i PIM

Vårt PIM stöder mycket komplexa dataset och stora mängder data. Det blir bara mer komplicerat när flera användare använder systemet samtidigt och det kan då snabbt bli svårt att bevara överblicken. Det var därför vi introducerade vår Job Overview. Denna funktion säkerställer en övergripande överblick över aktiviteten i systemet. Du kan därför se hur långt dina och dina kollegors olika jobb har kommit i systemet. Du kan också se om ett jobb inte genomfördes korrekt och försöka igen. I Job Overview förvaras även exporterade filer så att du inte behöver exportera samma datamängd flera gånger utan kan hitta den sparade filen från den senaste gången du exporterade. Job Overview är därför en användarvänlighets uppdatering som gör det enklare att både arbeta och samarbeta i PIM-systemet eftersom ni har en mycket bättre gemensam överblick. I slutändan skapar detta en grogrund för mer och bättre data i ditt PIM, vilket även gynnar dina affärer och kunder. ​​​​​​​

Det är dags för PIM First​​​​​​​

Våra uppdateringar handlar om att integrera en PIM First Approach. Det pågår ett skifte på marknaden där PIM i allt högre grad blir ett centralt verktyg för flera olika roller i företaget. Systemet måste därför i mycket högre grad vara inställt på samarbete och vara så effektivt som möjligt. Vi fortsätter att uppdatera Bizzkit PIM i just denna riktning, så att systemet blir en bra grund för din verksamhet som möjligt.
Läs mycket mer om PIM First Approach här

Vill du läsa mer om vårt PIM? Då kan du göra det här.

Frågor?
​​​​​​​Vårt team står redo att hjälpa till

Genom att kontakta mig accepterar jag Bizzkits behandling av mina uppgifter enligt integritetspolicyn.