Integritetspolicy

Bizzkit's integritetspolicy beskriver hur Bizzkit A/S samlar in och behandlar personuppgifter om dig. Integritetspolicyn omfattar de personuppgifter som du lämnar till Bizzkit, t.ex. genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev eller ett av våra evenemang eller som Bizzkit samlar in på webbplatsen www.bizzkit.com. Bizzkit är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har frågor om Bizzkit's integritetspolicy, kan du kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges längst ner i policyn.

Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål och vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Användning av Bizzkit.com

När du besöker www.bizzkit.com samlar vi automatiskt in personuppgifter om dig och din användning av webbplatsen, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator. Personuppgifter samlas in bland annat genom användning av cookies. Läs mer i vår cookieinformation.

Syftet med insamlingen är:

  • för att sammanställa statistik och därmed kunna analysera hur du använder och navigerar på webbplatsen, så att vi kan optimera din användarupplevelse och webbplatsens funktion på denna grund.
  • för att kunna genomföra riktad marknadsföring, däribland retargeting via Facebook, LinkedIn och Google.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra intressen när det gäller att förbättra webbplatsen och visa dig relevanta nyheter om e-handel.Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning GDPR, art. 6 stycke 1 punkt a och f.   

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress. Ytterligare information om företag, namn och titel i registreringsformuläret är helt upp till dig. Vi samlar också in personuppgifter om var och när du prenumererade på nyhetsbrevet och var och när du avregistrerade dig från nyhetsbrevet. När du får nyhetsbrevet registrerar vi om och när du öppnar nyhetsbrevet, vilka artiklar du klickar på osv.

Syftet med insamlingen är att skydda vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig, att sammanställa statistik för att optimera vårt nyhetsbrev, för att marknadsföra våra tjänster och för att kunna dokumentera ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. Nyhetsbrev om produkten är en del av huvudleveransen, t.ex. uppdateringar om nya funktioner i tjänsterna/produkterna, meddelanden om verksamheten osv.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning GDPR, art. 6 stycke 1 punkt a och b.​​​​​​

Kontaktformulär

När du kommunicerar med oss via vårt kontaktformulär samlar vi in och behandlar information om ditt namn, titel, företag, telefonnummer och e-postadress.

Syftet med insamlingen och behandlingen är att vi ska kunna besvara dina frågor och skicka dig den information du begär.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning GDPR, art. 6, stycke 1, punkt b, c och f.  

Jobbagent

När du anmäler dig till vår jobbagent samlar vi in och behandlar information om ditt namn och din e-postadress.

Syftet med insamlingen och behandlingen är att vi ska kunna informera dig om aktiva lediga jobb som matchar de arbetsområden och jobbtyper som du personligen har angett som relevanta.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning GDPR, art. 6, stycke 1, punkt b, c och f.  

Rekryteringssystem

När du ansöker via vår webbplats för att komma i fråga för ett av våra lediga jobb samlar vi in och behandlar personuppgifter om ditt namn, din e-postadress och dokument som är relevanta för jobbet, t.ex. CV, personligt brev och examensbevis. Vi följer alltid gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och dina uppgifter lagras i vårt rekryteringssystem i upp till 6 månader, varefter de raderas automatiskt om du inte aktivt väljer att förlänga din ansökan med ytterligare 6 månader.

Syftet med insamlingen och behandlingen är att bedöma din kompetens i förhållande till den tjänst du har sökt.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning GDPR, art. 6, stycke 1, punkt a, b, c och f.  

Bizzkit Facebook-sida

När du besöker vår Facebook-sida bör du vara medveten om att vi använder deras analysverktyg ”Page Insights” så att vi kan föra statistik över besökare och få en inblick i användarnas beteende på vår sida, inklusive antal gilla-markeringar, vem som gillat, antal sidvisningar, interaktioner med sidan, återkallande av gilla-markeringar, räckvidd för inlägg osv. När det i detta sammanhang samlas in personuppgifter är både vi och Facebook personuppgiftsansvariga. När du besöker vår Facebook-sida kan du få tillgång till information om denna behandling. Du kan få fler personuppgifter här. Vi har tillsammans med Facebook undertecknat ett gemensamt avtal om personuppgiftsansvar. Du kan läsa avtalet här.

Bilder

I samband med större konferenser, seminarier och evenemang, som antingen anordnas av Bizzkit eller där Bizzkit är partner/sponsor, kan det fotograferas eller spelas in film. Bilderna/inspelningarna kommer att visas på www.bizzkit.com och/eller på Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.

Syftet är att tillhandahålla stämningsbilder/-inspelningar från konferensen/seminariet/evenemanget och att använda bilderna i samband med marknadsföring av liknande konferenser, seminarier och evenemang.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Legitima intressen som eftersträvas genom behandlingen

Som nämns i föregående avsnitt baseras vår behandling av dina personuppgifter delvis på regeln om intresseavvägning i artikel 6.1f i GDPR. Här har vi vägt våra legitima intressen av att förbättra webbplatsen och säkerheten samt att bekämpa bedrägerier mot dina intressen för att se till att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än våra intressen. Om du vill ha mer information om detta kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ner i policyn.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan vidarebefordras till en extern samarbetspartner som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi använder externa partner för bland annat teknisk drift, förbättringar av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting. Om du till exempel har prenumererat på vårt nyhetsbrev skickas din e-postadress vidare till ActiveCampaign, som ansvarar för att skicka ut våra nyhetsbrev.

Våra externa samarbetspartner är personuppgiftsbiträden enligt våra instruktioner och behandlar information som vi är personuppgiftsansvariga för. Vi har skriftliga databehandlingsavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Några av våra personuppgiftsbiträden, Google, Meta och LinkedIn/Microsoft, finns i USA eller ägs av ett USA-baserat företag. Överföring av uppgifter till USA är möjlig genom att Google, Meta eller LinkedIn överför uppgifter till deras underbiträden eller dotterbolag, antingen för vidare behandling för deras egna ändamål i enlighet med det avtal som har ingåtts med Bizzkit, eller i samband med förfrågningar från amerikanska nationella myndigheter i enlighet med FISA-702, CLOUD-Act och E.O. 12333.

De lämpliga skyddsåtgärderna för överföring av personuppgifter till USA garanteras genom att personuppgiftsbiträdet undertecknar EU Standard Contractual Clauses (SCC) i enlighet med artikel 45 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Tänk på följande: överföringar från EU till USA sker hos personuppgiftsbiträdena och på deras initiativ och de ska betraktas som exportörer i ovanstående scenarier.

Vi har genomfört konsekvensbedömningar Transfer Impact Assessments, TIA, vid överföringar och kommit fram till att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits för att garantera väsentligen likvärdiga europeiska grundläggande rättigheter i importländerna (USA). För att uppnå full öppenhet vill vi betona att den nuvarande EU-lagstiftningen inte innehåller något beslut om adekvat skyddsnivå och att USA därför fortfarande betraktas som ett osäkert tredjeland. I USA finns det dock lagstiftning som stöder slutsatsen i vår TIA.

Mottagare:

Meta (Facebook, Instagram) – Retargeting

LinkedIn – Retargeting

Google (YouTube, Google Analytics, Google Ads, AdWords) – Analytics och Retargeting

ActiveCampaign – CRM-system

Mouseflow – Heatmaps till analytics

Sleeknote – verktyg för datainsamling, integreras med ActiveCampaign

Dreamdata – Analytics

Leadfeeder – Leadgenerering

SimpleAnalytics – Statistik och anonym analytics

Piwik PRO – Statistik och anonym analytics

Dina rättigheter

För att vara transparenta när det gäller vår behandling av dina personuppgifter måste vi, som personuppgiftsansvarig, informera dig om dina rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att fråga oss vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, vad syftet med registreringen är, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter det kan finnas och varifrån personuppgifterna kommer. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till info@bizzkit.com. Observera att du kan bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.   

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Om du upptäcker fel i de personuppgifter som vi har registrerat om dig, kan du kontakta oss skriftligen på info@bizzkit.com, så att vi kan rätta personuppgifterna.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar alla eller vissa av dina personuppgifter, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen.   

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast några av behandlingsändamålen.    

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få tillgång till personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive den profilering som används för att rikta vår direkta marknadsföring. Du har även rätt att – av skäl som rör din personliga situation – invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen som beskrivs i ovanstående punkt.

Rätt till information

Om du vid någon tidpunkt utövar din rätt till tillgång, radering eller rättelse av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att få information om resultatet av din begäran.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du har gett oss för en viss behandling av dina personuppgifter, som exempelvis återkallande av samtycke till vårt nyhetsbrev. Om du vill avregistrera dig från vårt nyhetsbrev, följer du bara instruktionerna här.

Rätt till klagomål

Du kan när som helst lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till den danska integritetsskyddsmyndigheten Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K. Du kan bland annat framföra ditt klagomål via e-post till dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

Radering av personuppgifter

De personuppgifter som vi har samlat in om din användning av webbplatsen raderas automatiskt när du inte har besökt webbplatsen på 14 månader.

Personuppgifter som samlats in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke/avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Vi kan dock behålla dokumentation för ditt samtycke i två år efter att vi senast skickade dig nyhetsbrevet.

Din säkerhet

Bizzkit har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig destruktion, förlust, ändring eller förvanskning samt mot att de kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas av obehöriga.

Kontakta oss

Bizzkit är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via www.bizzkit.com

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter, kan du kontakta vår Compliance Officer & Legal Assistant eller skicka ett e-postmeddelande till vår allmänna inkorg så återkommer vi till dig så snart som möjligt:

Bizzkit (Ägs av Hesehus)

Englandsgade 24

5000 Odense C

Tel: +45 65 91 51 80

info@bizzkit.com.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Ändringar i vår policy publiceras på bizzkit.com och är ständigt tillgängliga för allmänheten, så att de registrerade kan hålla sig uppdaterade.Detta är version 5 av Bizzkit's integritetspolicy daterad 14 maj 2023.