Persondatapolitik

Bizzkit’s persondatapolitik beskriver, hvordan Bizzkit indsamler og behandler persondata om dig. Persondatapolitikken er gældende for persondata, som du afgiver til Bizzkit, fx ved tilmelding til vores nyhedsbrev eller et af vores events, eller som Bizzkit indsamler på hjemmesiden www.bizzkit.com. Bizzkit er dataansvarlig for dine persondata. Al henvendelse omkring Bizzkit persondatapolitik kan ske via kontaktoplysningerne listet nederst i politikken.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål, og hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Brug af bizzkit.com

Når du besøger www.bizzkit.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden fx hvilken type browser, du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer. Persondata indsamles bl.a. ved brug af cookies. Læs mere i vores cookie information.

Formålet med indsamlingen er:

- at udarbejde statistik og dermed kunne analysere, hvordan du bruger og færdes på hjemmesiden, så vi på baggrund heraf kan optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion.

- at kunne foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, LinkedIN og Google.

Behandlingen af persondata er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevant nyt om e-handel.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Art. 6, stk. 1, litra a og f

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi din e-mailadresse. Yderligere oplysning om firma, navn og titel i tilmeldingsformularen er helt op til dig. Vi indsamler også persondata om, hvor og hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet og hvor og hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om og hvornår du åbner nyhedsbrevet og hvilke artikler, du klikker på mv.

Formålet med indsamlingen er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, at udarbejde statistik til brug for optimering af vores nyhedsbrev, til markedsføring af vores ydelser og for at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet. Nyhedsbreve omkring produktet er en del af hovedleverancen, dvs. fx opdateringer af nye funktioner i tjenesterne/produkterne, driftsmeddelelser, etc.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Art. 6, stk. 1, litra a og b.Kontaktformular Når du kommunikerer med os via vo

Kontaktformular

Når du kommunikerer med os via vores kontaktformular, indsamler og behandler vi oplysning om dit navn, titel, firma, telefonnummer og e-mailadresse.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at vi kan besvare de spørgsmål, du måtte have og sende dig de oplysninger, du efterspørger.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

Jobagent

Når du tilmelder dig vores jobagent, indsamler og behandler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at vi kan gøre dig opmærksom på aktive stillingsopslag, der passer til de arbejdsområder og stillingstyper, som du selv har angivet som relevante.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

Rekrutteringssystem

Når du via vores site ansøger om at komme i betragtning til en af vores ledige stillinger, indsamler og behandler vi persondata om dit navn, e-mailadresse og dokumenter relevante for jobbet som fx CV, ansøgning og eksamensbevis. Vi overholder til enhver tid gældende lovgivning på området om beskyttelse af persondata, og dine data opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 6 måneder, hvorefter de automatisk slettes, medmindre du aktivt vælger at forny din ansøgning med yderligere 6 måneder.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at vi kan vurdere dine kompetencer i forhold til den stilling, som du har ansøgt.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens Art. 6, stk. 1, litra a, b, c og f.

Bizzkit's Facebook-side

Når du besøger vores Facebook-side, skal du være opmærksom på, at vi bruger deres analyseværktøj ”Page Insights”, så vi kan føre statistik over besøgende og få indsigt i brugernes adfærd på vores side, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger, interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv. I den forbindelse indsamler vi og Facebook persondata som fælles dataansvarlige. Når dubesøger vores Facebook-side kan du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere persondata her. Vi har sammen med Facebook indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her.

Billeder

I forbindelse med større konferencer, seminarer og events, der enten afholdes af Bizzkit, eller hvor Bizzkit er partner/sponsor, tages der billeder og filmoptagelser. Billederne/optagelserne vises på www.bizzkit.com og/eller på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.

Formålet er at give stemningsbilleder/optagelser fra konferencen/seminaret/eventet samt at bruge billederne i forbindelse med markedsføring af tilsvarende konferencer, seminarer og events.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Som nævnt i foregående afsnit sker vores behandling af dine persondata delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har her foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger omkring dette, kan du henvende dig via kontaktoplysningerne listet nederst i politikken.

Modtagere af persondata

Persondata kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler persondata på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Blandt andet videregives oplysning om din e-mailadresse, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, til ActiveCampaign, der forestår udsendelse af vores nyhedsbreve.

​​​​​​​Vi overfører også persondata til forbundne selskaber ifm. intern rapportering (pba. legitim interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f) for at sikre intern oplysning samt juridisk forpligtelse jf. GDPR art. 6(1)(c)) og efter aftale med dataansvarlig ift. formidling til søstervirksomheder (pba. samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a)).

Vores eksterne samarbejdspartnere er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler persondata på vores vegne.

Nogle af vores databehandlere, Google, Meta og LinkedIn/Microsoft, er placeret i USA eller ejes af en amerikansk-baseret virksomhed. Dataoverførsler til USA er mulige ved overførsel af Google, Meta eller LinkedIN til deres underdatabehandlere eller tilknyttede virksomheder, enten til videre behandling til egne formål i strid med den aftale, der er indgået med Bizzkit, eller i forbindelse med US-nationale myndigheders anmodninger i overensstemmelse med FISA-702, CLOUD-Act og E.O. 12333.

De tilstrækkelige garantier for overførsel af personoplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens underskrift af EU Standard Contractual Clauses (SCC'er) i henhold til artikel 45 i EU's generelle databeskyttelsesforordning. Bemærk: Overførsler fra EU til USA sker hos databehandlerne og på deres initiativ og disse skal betragtes som eksportører i de ovennævnte scenarier.

Vi har udført Transfer Impact Assessments (TIA) og konkluderet, at tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger er på plads til at garantere i det væsentlige tilsvarende europæiske væsentlige rettigheder i importlandene (USA). For at være fuldstændig gennemsigtig understreger vi, at den nuværende EU-lovgivning ikke indeholder nogen beslutning om tilstrækkelighed, og at USA derfor stadig betragtes som et usikkert tredjeland. I USA er der dog lovgivning på plads, der understøtter konklusionen i vores TIA.

Modtagere:

Meta (Facebook, Instagram) – Retargeting

LinkedIn - Retargeting

Google (YouTube, Google Analytics, Google Ads, AdWords) - Analytics & retargeting

ActiveCampaign – CRM-system

Mouseflow – Heatmaps til analytics

Sleeknote – Dataindsamlingsværktøj, integrerer med ActiveCampaign

Dreamdata – Analytics

Leadfeeder – Leadgenerering

SimpleAnalytics - Statistik og anonym analytics

Piwik PRO – Statistik og anonym analytics

Dine rettigheder

For at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine persondata skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigsretten  

Du er altid berettiget til at anmode os om hvilke persondata, vi har registreret om dig, hvad formålet med vores registrering er, hvilke kategorier af persondata og modtagere af persondata, der evt. måtte være, samt hvor persondata stammer fra. Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine persondata, skal vi bede dig sende en skriftlig anmodning til info@bizzkit.com. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få ukorrekte persondata om dig selv gjort korrekte af os. Hvis du opdager fejl i de persondata, som vi har registreret om dig, skal vi bede dig om at rette skriftlig henvendelse til os på info@bizzkit.com, så vi kan tilrette persondata

Retten til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller visse af dine persondata slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.

Retten til at begrænse behandling til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata til kun at indebære nogle af behandlingsformålene.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få persondata, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har derefter ret til at overføre persondata til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata med henblik på direkte markedsføring herunder den profilering, der foretages for atkunne målrette vores direkte markedsføring. Ligeledes har du ret til – af grunde, der vedrører din personlige situation – at gøre indsigelse mod den behandling af dine persondata, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser beskrevet i ovenstående afsnit.

Ret til at blive underrettet

Hvis du på noget tidspunkt bruger din ret til indsigt, sletning eller berigtigelse af vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at få besked om resultatet af din anmodning.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af dine persondata, herunder tilbagekaldelse af samtykke til fx vores nyhedsbrev. Hvis du ønsker at afmelde dig vores nyhedsbrev, skal du blot følge instruktionen her.

Retten til at klage

Du kan til hver en tid indgive en klage over vores behandling af dine persondata til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Du kan bl.a. indgive din klage på mail dt@datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00.

Sletning af persondata

De persondata, vi har indsamlet om din brug af hjemmesiden, bliver automatisk slettet, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 14 måneder.

Persondata indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev bliver slettet, når du trækker dit samtykke tilbage/afmelder dig nyhedsbrevet. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i to år efter, at vi sidste gang sendte dig nyhedsbrevet.

Din sikkerhed

Vi har hos Bizzkit gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kontakt os

Bizzkit er dataansvarlig for de persondata, der indsamles via www.bizzkit.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte vores Compliance Officer & Legal Assistant eller sende en mail til vores generelle indbakke, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt:

Bizzkit (Ejet af Hesehus)

Englandsgade 24 5000 Odense C

Tlf.: 65 91 51 80

info@bizzkit.com.


Ændringer i persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik til enhver tid. Ændrede politikker offentliggøres på bizzkit.com og er til enhver tid tilgængelige for offentligheden, for at registrerede kan holde sig opdateret. Dette er version 5 af Bizzkit's persondatapolitik dateret den 14.05.2023.