blog

PIM First Approach ​​​​
​​​​​​​– vad och varför? 

Sättet man använder PIM-system på håller på att förändras. Det är inte längre bara ett system för att lagra data utan ett system som kan mycket mer. Den har en enorm potential både för att skapa intern struktur, och för att skapa snabbare time-to-market och ökad försäljning. Därför används den av fler och av olika roller till fler olika syften och har därför fått den klart centrala rollen i att möjliggöra en skalbar e-handelslösning. Det innebär att man har börjat prata om PIM First Approach, men vad betyder det – och vilka fördelar ger det?

Vad är en PIM First Approach?

‘First Approach’ omfattar det som är hjärtat i verksamheten. Vilket system är det mest centrala? Tidigare var det ofta affärssystemet som var grunden i verksamheten. Med affärssystemet som grund är det enkelt att hantera fakturering, betalningar och lager. Detta är kärnuppgifter i varje företag och därför vettigt att basera dina IT-lösningar på. Det finns bara ett problem. Produkten kommer före försäljningen. Det måste finnas något att köpa innan man kan fakturera. Därför har ERP-system också inbyggt ett visst mått av produkthantering, men det räcker inte för en modern e-handelslösning som måste kunna hantera många marknader och kanaler, både online och offline. För att hantera komplexiteten i produktdata på ett optimalt sätt behövs ett PIM. Och eftersom produkten kommer före försäljningen är det viktigt att börja med produkten. Det kan låta som en förändring i IT-arkitekturen, men det behöver det inte vara. Det är mer en förändring i uppfattningen om ditt företag. Vilken är din infallsvinkel? Vilken typ av tjänst erbjuder du? Vilket värde vill du först och främst ge kunderna?

PIM First Approach

Från Single Source of Truth till several truths

Single Source of Truth har varit PIM-systemens heliga graal. Det har varit det ultimata mottot för att fånga de grundläggande fördelarna med PIM-systemet: Att all produktdata samlades på ett ställe och att allt är korrekt – att det bara fanns en sanning. Det är delvis fortfarande en fördel för PIM-system, men det tar inte hänsyn till den komplexitet som finns på marknaden. En försäljning kan ske online, via app, via liveshopping, i underbutiker, till företag, till privatpersoner, i fysiska butiker och på tusen andra sätt. Kort sagt kan en försäljning ske på ett oändligt antal sätt. Detta är innan vi har beskrivit alternativen för personalisering och segmentering som anpassar sidvisningarna till den enskilda kunden. I en omnikanalvärld finns det inte längre bara en sanning. Produkten kan och måste säljas på olika sätt i olika kanaler till olika personer. Därför rör vi oss mot flera sanningar och PIM-system som måste kunna stödja den komplexiteten. Ett PIM First Approach-moget system stöder den nödvändiga segmenteringen. Det ger dig möjlighet att anpassa produktdata till försäljningskanalen och kunden.

Från interna verktyg till ett försäljnings- och marknadsföringssystem

PIM-systemet är ett fantastiskt internt verktyg som säkerställer en hög kvalitet på data i alla olika kanaler. Det underlättar arbetsflödena kring att skapa och redigera produkter. Det skapar överblick och förenklar vardagen i e-handelsteamen. Systemet gör fortfarande allt det där, men det blir väldigt tydligt att PIM kan göra mer. Det kan nämligen utvecklas till ett enastående försäljnings- och marknadsföringssystem. Ju bättre data försäljning och marknadsföring har om både produkter och kunder, desto lättare kan de sälja. Det handlar om att göra nära integrationer i den övergripande e-handelslösningen, t.ex. personaliseringssystem, sökmotordata och PIM-systemet. Det ger en ny typ av produktdata som riktar in sig på konverteringar. Detta säkerställer att försäljning och marknadsföring har de allra bästa förutsättningarna för att fatta kvalificerade beslut. Det ser samtidigt också till att du har de bästa förutsättningarna för att arbeta i alla de olika försäljningskanalerna samtidigt. Detta för att du har bra data tillgänglig som enkelt kan anpassas till den specifika försäljningskanalen. Har du liveshopping? Onlineförsäljning? Försäljning i butik? Marknadsplatser? Försäljning och marknadsföring behöver bra data oavsett var försäljningen ska ske.

Skräddarsydd för samarbete

När PIM-systemet blir grunden innebär det också att fler arbetar i systemet. Nya specialister tillkommer hela tiden: t.ex. Category Managers, SEO-experter och Master Data Managers. Det måste systemet kunna stödja. Därför måste det i större utsträckning vara en miljö som är byggd för samarbete. Funktioner måste skapas som minimerar samordningstiden och säkerställer tydlighet om vem som har vilken uppgift. Dessa funktioner måste säkerställa att arbetsflödena kring produkterna är optimala. Detta ger en kortare time-to-market. Samtidigt ska systemet konkret kunna hantera att flera medarbetare använder det samtidigt. Det är inte alla PIM-system som stöder det. Vilket är en betydande utmaning när marknaden går mot att PIM tar en mer central roll i din IT-miljö.

Varför välja en PIM First Approach?

För att marknaden förändras. Och hela tiden gör det. Fundera till exempel på hur stor liveshoppingen var före coronapandemin jämfört med nu. Det kommer hela tiden nya försäljningskanaler och nya affärsmöjligheter. Ett PIM är redo att sälja dina produkter med solida data oavsett var, hur och vilka nya möjligheter som dyker upp imorgon. Eftersom det ger nya verktyg för medarbetare i hela organisationen. Det kan bli ett oumbärligt verktyg för ditt sälj- och marknadsföringsteam och kan göra vardagen enklare för dina produkt- och e-handelsteam. En PIM First Approach säkerställer bättre samarbetsmöjligheter, ansvarsfördelning och time-to-market. Vi utvecklar konstant Bizzkit PIM så att det blir lättare att samarbeta i, så att det blir lättare att integrera och så att det gör dig mer effektiv. ​​​​​​​Vill du läsa mer om hur?

Frågor?
​​​​​​​Vårt team står redo att hjälpa till

Genom att kontakta mig accepterar jag Bizzkits behandling av mina uppgifter enligt integritetspolicyn.