Korrekta och fullständiga produktdata ​​​​​​​är värt pengarna

Arbetar ert företag med många produkter och produktvarianter? Befinner ni er på flera marknader eller planerar internationalisering? Upplever ni att produktkomplexiteten ständigt ökar? Är snabba marknadslanseringar viktiga för er? Om ni har svarat ”Ja” på en eller flera av frågorna, kan ett Product Information Management-system hjälpa er.

Därför är datakvalitet väldigt viktigt.

Ett Product Information Management (PIM)-system kan hjälpa er att hålla koll på era produktdata, effektivisera arbetsflödet och i slutändan ge er värdefulla konkurrensfördelar.

Studier visar att vid 68% av alla B2B-ordrar har köparna forskat på nätet innan säljare kontaktas. Antalet är ännu högre för B2C, nämligen 88%. Därför är det viktigt att kunna påverka kunderna tidigt i köpprocessen.

Och därför är korrekta och fullständiga produktdata avgörande; eftersom de ser till att det är era produkter som hittas och köps snarare än konkurrenternas.

Product Information Management is no longer an option. It is essential to be successful now and in the upcoming years (…..) Product Information Management can improve traffic to your site, increase conversion ratio, and reduce returns.

Kan vi inte bara använda vårt ERP-system?

När man överväger att investera i ett PIM-system, frågar många sig om det inte är fullt tillräckligt med företagets ERP-system för att hantera produktdata. Med ett ERP-system (Enterprise Resource Planning-system) kan man administrera den största delen av företagets funktionsområden; såsom orderhantering, försäljning, inköp, lagerhantering och budget.

Ett ERP-system kan därmed mycket väl lagra produktdata, men det är inte avsett för att strukturera och distribuera stora mängder data. Systemet är inte heller konstruerat för att kunna berika produkterna med information för försäljning och marknadsföring.

Det är däremot PIM-systemets stora kraft och en nödvändighet för att:

få bästa möjliga ranking i sökmotorerna

minimera antalet returer. Sannolikheten är större att kunderna köper rätt produkter när de har tillgång till fullständiga produktbeskrivningar och detta minskar antalet returer, vilket kan ge en betydande kostnadsbesparing för returhantering och kundservice.
Øge mersalg og krydssalg.

Öka merförsäljning och korsförsäljning.
Produktdata från PIM-system kan användas för att utveckla automatiserade, personliga produktrekommendationer. Detta ger en förbättrad användarupplevelse och ökar kors- samt merförsäljning.

garantera hög datakvalitet och datakonsistens
eftersom företagets samtliga kanaler når samma data istället för att uppdatera sina data från flera olika platser. Förutom att minimera fel får personalen även mer tid till andra uppgifter.

stödja en enklare, intern datahantering. Med strömlinjeformade förfaranden för att upprätta och distribuera produkter, går det snabbare att lansera nya produkter på nya marknader. Och snabbare time-to-market är idag en kritisk parameter inom en mycket konkurrenspräglad marknad.

Bevara överblicken över era produktdata

PIM står för Product Information Management och omfattar alltså hantering, strukturering, berikning, underhåll och distribution av företagets produktdata.

Vanligtvis hämtar PIM-systemet data från andra system; såsom ERP, externa databaser, bildbanker och liknande. Därefter sker det t.ex. klassificeringar, berikningar, underhåll och översättningar av registrerade data.

PIM-systemet skapar möjligheten att arbeta med olika regelsystem som stoppar frisläppningen av en produkt innan den berikats med fördefinierad information. På så sätt garanteras man en datakvalitet som förbättrar köpupplevelsen och säkrar intern konsistens.

Ett PIM-system kännetecknas framför allt av:

  • att kunna hantera mycket stora datamängder

  • att vara särskilt lämpligt för att strukturera data och därmed t.ex. förenkla sökandet efter önskad information

  • att distribuera data till andra kanaler; såsom webbshop, point-of-sale, butiks-TV, kataloger, prislistor osv.

Med ett PIM-system kan ni beskriva och berika era produkter med olika attribut; såsom produktegenskaper, beskrivningar, bilder, artiklar, datablad, filmer, logotyper, kundreferenser mm, som passar ert verksamhetsområde och därmed se till att produkterna tilltalar kunderna.​​​​​​​

PIM står för Product Information Management och omfattar alltså hantering, strukturering, berikning, underhåll och distribution av företagets produktdata.

Läs mer om Bizzkit PIM här:

Frågor?
​​​​​​​Vårt team står redo att hjälpa till

Genom att kontakta mig accepterar jag Bizzkits behandling av mina uppgifter enligt integritetspolicyn.