blog

Jeres ​​​​​​​produktdata er penge værd

Arbejder jeres virksomhed med mange produkter og varianter? Er I på flere markeder eller har I planer om internationalisering? Oplever I, at produktkompleksiteten konstant øges? Er hurtig time-to-market vigtigt for jer? Hvis I kan svare ja på et eller flere af ovenstående spørgsmål, så kan et Product Information Management system (PIM) hjælpe jer.

Derfor er data-​​​​​​​kvalitet så vigtigt

Et PIM system kan hjælpe jer med at bevare overblikket over jeres produktdata, effektivisere jeres arbejde og sikre jer en værdifuld konkurrencefordel.

Undersøgelser viser, at på 68% af alle B2B-ordrer har indkøberen selv researchet online, inden en sælger kontaktes. Det tal er endnu højere for B2C, nemlig 88%.

Det er vigtigt at påvirke kunderne tidligt i deres købsproces, og derfor er fyldestgørende produktdata afgørende. Det sikrer nemlig, at det er jeres produkter, som bliver fundet og valgt.

Product Information Management is no longer an option. It is essential to be successful now and in the upcoming years (…..) Product Information Management can improve traffic to your site, increase conversion ratio, and reduce returns.

Kan vi ikke bare bruge vores ERP-system?

I overvejelserne om investering i et PIM-system, er mange i tvivl, om virksomhedens ERP-system er nok til at håndtere produktdata. ERP-systemet (Enterprise Ressource Planning) håndterer størstedelen af områder som ordrebehandling, salg, indkøb, lagerstyring og økonomi.

Et ERP-system kan opbevare produktdata, men det er ikke konstrueret til at strukturere og distribuere store datamængder. Systemet er heller ikke bygget til at berige produkter med information, der skal bruges til salg og markedsføring.

Det er til gengæld PIM-systemets store fordel, hvilket er afgørende, når I vil:

Opnå den bedst mulige ranking i søgemaskinerne.

Minimere antallet af returneringer.
Der er en større sandsynlighed for, at kunderne køber de rigtige produkter, når de har adgang til komplette produktbeskrivelser. Det mindsker antallet af returneringer, hvilket kan give en betydelig besparelse på både håndtering og kundeservice.

Øge mersalg og krydssalg.
Produktdata kan bruges til at udarbejde automatiserede, personaliserede anbefalinger. Det giver en forbedret brugeroplevelse og øger kryds- og mersalget.

Sikre høj datakvalitet og -konsistens, fordi alle virksomhedens kanaler trækker på de samme data. Det minimerer både fejl og frigiver tid.

Fremme datahåndtering. Det bliver hurtigere at lancere nye produkter på nye markeder, når I strømliner processerne for produktoprettelser og distribution. En hurtigere time-to-market er i dag et kritisk parameter i et konkurrencepræget marked.

Bevar overblikket over jeres produktdata

Product Information Management hjælper med håndtering, strukturering, berigelse, vedligeholdelse og distribution af produktdata.

Typisk henter PIM data fra andre systemer som ERP, eksterne databaser, billedbanker og lignende. Derefter klassificeres, beriges, vedligeholdes og oversættes data og meget mere.

PIM-systemet giver mulighed for at arbejde med regler, så et produkt ikke kan publiceres, før det er beriget med bestemte informationer. På den måde sikres kvalitet, hvilket forbedrer købsoplevelsen og intern konsistens.

Et PIM-system er især kendetegnet ved

  • at kunne håndtere rigtig store datamængder

  • at være egnet til at strukturere data, så det f.eks. er nemt at fremsøge ønsket informationer

  • at kunne distribuere data til andre kanaler, som webshop, point-of-sale, instore TV, kataloger, prislister osv.

I PIM-systemet kan I beskrive og berige jeres produkter med de attributter, beskrivelser, fotos, artikler, datablade, videoer, logoer og kundecitater, der passer til netop jeres forretningsområde, og dermed gøre jeres produkter attraktive for kunderne.​​​​​​​

Et PIM system står for håndtering, strukturering, berigelse, veligeholdese og distribution af en virksomheds produktdata

Læs om Bizzkit-platformens PIM-system her:

Spørgsmål?
Vi er klar til at hjælpe

Contact Bizzkit

Ved at række ud accepterer jeg Bizzkits behandling af mine data ifølge privatlivspolitikken.