Korrekte og fyldestgørende ​​​​​​​produktdata er penge værd

Arbejder jeres virksomhed med mange produkter og produktvarianter? Er I på flere markeder eller har planer om internationalisering? Oplever I, at produktkompleksiteten konstant øges? Er hurtig time-to-market vigtigt for jer? Hvis I kan svare ja på et eller flere af ovenstående spørgsmål, så kan et Product Information Management system hjælpe jer.

Derfor er data-​​​​​​​kvalitet så vigtigt

Et Product Information Management (PIM) system kan hjælpe jer med at bevare overblikket over jeres produktdata, effektivisere jeres arbejdsgange og i sidste ende sikre jer en værdifuld konkurrencefordel.

Undersøgelser viser, at ved godt 68% af alle B2B-ordrer har indkøberen selv researchet online, inden en sælger kontaktes. Det tal er endnu højere ved B2C, nemlig 88%.

Det er således vigtigt at kunne påvirke kunderne tidligt i deres købsproces, og derfor er korrekte og fyldstgørende produktdata afgørende, fordi de sikrer, at det er jeres produkter, som bliver fundet og udvalgt, fremfor konkurrentens.

Et PIM system kan hjælpe jer med at bevare overblikket over jeres produktdata, effektivisere jeres arbejdsgange og i sidste ende sikre jer en værdifuld konkurrencefordel

Product Information Management is no longer an option. It is essential to be successful now and in the upcoming years (…..) Product Information Management can improve traffic to your site, increase conversion ratio, and reduce returns.

Kan vi ikke bare bruge vores ERP-system?

I overvejelserne omkring investering i et PIM-system, er mange i tvivl, om ikke blot virksomhedens ERP-system er tilstrækkeligt til håndtering af produktdata. Et ERP-system (Enterprise Ressource Planning) håndterer størstedelen af en virksomheds funktionelle områder så som ordrebehandling, salg, indkøb, lagerstyring og økonomi.

Et ERP-system kan således godt opbevare produktdata, men det er ikke konstrueret til at strukturere og distribuere store datamængder, ligesom systemet heller ikke er bygget til at kunne berige produkter med informationer, der skal bruges i salgs- og markedsføringsøjemed.

Det er til gengæld et PIM-systems store force, hvilket er essentielt for at:

Opnå den bedst mulige ranking i søgemaskinerne.

Minimere antal returneringer. Der er en større sandsynlighed for, at kunderne køber de rigtige produkter, når de har adgang til fyldstgørende produktbeskrivelser. Dermed mindskes antallet af returneringer, hvilket kan give en ikke ubetydelig omkostningsreduktion i både håndtering og kundeservice.

Øge mersalg og krydssalg. Produktdata fra PIM-systemet kan bruges til at udarbejde automatiserede, personaliserede produkt-anbefalinger. Det giver en forbedret brugeroplevelse og øger kryds- og mersalget.

Sikre høj datakvalitet og -konsistens, fordi alle virksomhedens kanaler trækker på de samme data fremfor at skulle opdatere flere steder. Ud over at minimere fejl frigiver det også tid.

Fremme en lettere intern datahåndtering. Strømlinede processer omkring produktoprettelser og distribution bevirker, at det bliver hurtigere at lancere nye produkter på nye markeder, og en hurtigere time-to-market er i dag et kritisk parameter i et stærkt konkurrencepræget marked.

Et ERP system kan ikke håndtere liges¨store mængder data som et PIM system

Bevar overblikket over jeres produktdata

PIM står for Product Information Management, det vil sige håndtering, strukturering, berigelse, veligeholdese og distribution af en virksomheds produktdata.

Typisk henter PIM-systemet data fra andre systemer så som ERP, eksterne databaser, billedbanker o.lign., hvorefter data klassificeres, beriges, vedligeholdes, oversættes osv.

PIM-systemet giver mulighed for at arbejde med regelsæt, så et produkt ikke kan publiceres, før det er beriget med fast definerede informationer. På den måde sikres en datakvalitet, som forbedrer købsoplevelsen og sikrer intern konsistens.

Et PIM-system er især kendetegnet ved

  • at kunne håndtere rigtig store datamængder

  • at være særligt egnet til at strukturere data, så det f.eks. er nemt at fremsøge de ønskede informationer

  • at kunne distribuere data videre til andre kanaler, så som webshop, point-of-sale, instore TV, kataloger, prislister osv.

I PIM-systemet kan I beskrive og berige jeres produkter med de attributter, altså egenskaber, beskrivelser, fotos, artikler, datablade, videoer, logoer, kundecitater osv., der passer til netop jeres forretningsområde, og dermed gøre jeres produkter attraktive for kunderne.

Et PIM system står for håndtering, strukturering, berigelse, veligeholdese og distribution af en virksomheds produktdata

Læs om Bizzkit-platformens PIM-system her:

Spørgsmål?
Vi er klar til at hjælpe

Contact Bizzkit

Ved at række ud accepterer jeg Bizzkits behandling af mine data ifølge privatlivspolitikken.