blog

Effektivisera realisationen av er digitala marknadsföringsstrategi

Är ni också ett av företagen som i allt högre grad arbetar med content marketing? Tänk på att ställa stora krav på systemet som ska stödja er i arbetet. Ni ska nämligen kunna skapa och publicera innehåll på ett effektivt sätt, samtidigt som ni engagerar nya och befintliga kunder - över alla segment, marknader och landsgränser.

Stärk er trovärdighet blandkonsumenter och inköpare

Idag har ca 89% av B2B- och 86% av B2C-företagen en strategi för innehållsmarknadsföring. I genomsnitt används ca 25% av marknadsföringsbudgetarna på innehållsrelaterat material och överlag förväntar man sig en ökad investering inom området under de kommande åren. Det är givetvis mycket meningsfullt. Alla undersökningar visar nämligen att det är billigare att förvärva leads genom innehållsmarknadsföring än genom traditionell reklam, och:

 • 20% av konsumenternas tid på nätet spenderas på innehåll
  ​​​​​​​
 • 68% av konsumenterna och inköparna spenderar tid på att läsa om varumärken som intresserar dem

 • 80% av konsumenterna och inköparna uppskattar att få mer information om ett varumärke via anpassat innehåll

 • 70% av konsumenterna och inköparna vill hellre höra talas om ett varumärke genom artiklar än annonser.

Med den ökande mängden innehåll som ska skapas, bearbetas, redigeras och publiceras, är det viktigt att ha ett verktyg som stöder en effektiv och strömlinjeformad process. Ett modernt Content Management System ska inte bara kunna stödja behovet av att hantera en större mängd innehåll, utan även hjälpa till med personalisering, multisite management, distribution via olika kanaler, responsivitet, användarhantering och mer.

Vilka krav ska jag ställa på ett CMS-system?

Praktiskt taget alla företag, stora som små, arbetar idag med ett CMS-system. Och har förmodligen gjort det under många år. Det finns många olika CMS-system som vardera täcker olika behov. Dessutom bidrar enskilda systemkomponenter med olika funktioner som måste bedömas individuellt utifrån era specifika behov.
​​​​​​​
Det finns många separata faktorer som spelar in i valet av CMS-system. Men på en generell nivå, bör man ta hänsyn till följande tre saker vid urvalsprocessen:

Praktiskt taget alla företag, stora som små, arbetar idag med ett CMS-system.

#1

Kom ihåg att gruppera ALLA ERA INTRESSENTER för att identifiera specifika behov och önskemål. Ett CMS-system är inte ett operativt verktyg som marknadsavdelningen ska välja ut på egen hand. Det kan finnas värdefulla tekniska insikter att få från IT-avdelningen, strategiska input från ledningen som bidrar till att framtidssäkra valet, kunddata från försäljningsavdelningen som hjälper till att förstå kundernas önskemål, beteenden och så vidare.

#2

Se till att CMS-systemet har API OCH STÖDER INTEGRATION med andra appar och mikrotjänster. Det finns inte något CMS-system som hanterar alla befintliga tjänster. Dessutom erbjuds det ständigt nya och spännande tjänster som CMS-systemen inte har stöd för per automatik. Därför är det också viktigt att välja ett CMS-system som är tillräckligt flexibelt för att kunna byggas ut efterhand som det tillkommer nya, externa samarbetspartners.

#3

Ska jag välja headless, open-source, proprietary...? Ekonomi och resurser spelar ofta en viktig roll vid valet av CMS - men det som är billigt i starten, kan bli dyrt i längden. Det är viktigt att bedöma BEHOVEN UTIFRÅN BÅDE NU OCH FRAMTID. Om den 5-åriga strategiska planen indikerar en lansering av webbutiker på många utländska marknader, är det viktigt att det valda CMS-systemet hjälper er med en effektiv idrifttagning utan alltför många manuella processer. Fördefinierade mallar kan skapa känslan av trygghet i nuet, medan en fullständigt flexibel utformning ger er obegränsade möjligheter i takt med att kundernas inköpsmönster förändras.

Om den 5-åriga strategiska planen indikerar en lansering av webbutiker på många utländska marknader, är det viktigt att det valda CMS-systemet hjälper er med en effektiv idrifttagning utan alltför många manuella processer

Effektivitet och positiva kundupplevelser

Ett modernt Content Management System bidrar till att öka effektiviteten, eftersom det går snabbare för personalen att skapa, redigera och publicera innehåll över olika segment, marknader och landsgränser.


Några bra CMS-funktioner som bl.a. stöder effektiviteten är:

 • Multisite Management – en enstaka inkörsport för alla era landsinriktade webbplatser, varumärkessidor och dylikt.

 • Drag-and-drop – snabbt och enkelt att arbeta med

 • WYSIWYG (what you see is what you get) - enkel översikt över sidostrukturen i administrationsgränssnittet

 • Bulk operations - möjligheten att samtidigt flytta, kopiera och ta bort stora block minskar tidsåtgången

 • Campaign management – tidsplanering och differentiering av kampanjer på tvärs av marknaderna förenklar planeringen

 • Workflow – skapar en bättre översikt och därmed enhetlighet
  ​​​​​​​
 • Användar- / rollhantering - ser till att medarbetarna har åtkomst till valda delar av CMS-systemet utifrån exempelvis ansvarsroller eller ansvarsområde.

Ett CMS-system bidrar även till att förbättra kundupplevelsen, eftersom man kan ta fram och rikta nytt innehåll i direkt relation till kundprofilerna. Man kan även arbeta med olika mallar, designer och visuella medier i systemet, och därmed skapa inspirerande sidor.

Smarta CMS-funktioner som stöder bl.a. användarupplevelsen är:

 • Responsivitet och mobile first– bra återgivning oavsett enhet och skärmstorlek

 • Målgrupp / personalisering - kunderna upplever större relevans

 • SEO-management – lätt att hitta er i sökmotorerna samt användarvänliga webbadresser.

Det finns många olika varianter av Content Management System. Men de har alla en gemensam nämnare, nämligen: De hjälper er att bygga och driva webbplatser och webbshoppar på ett effektivt och effektfullt sätt.

Du kan läsa om Bizzkits CRM-system här:

Frågor?
​​​​​​​Vårt team står redo att hjälpa till

Genom att kontakta mig accepterar jag Bizzkits behandling av mina uppgifter enligt integritetspolicyn.