blog

Effektiviser eksekveringen af jeres ​​​​​​​digitale marketing­strategi

Er I også blandt de mange virksomheder, som i øget grad arbejder med en content marketing strategi? Det stiller større krav til jeres Content Management System, som skal understøtte jer, så I effektivt kan oprette og udgive indhold, der engagerer nye og nuværende kunder – på tværs af segmenter, markeder og landegrænser.

Styrk jeres troværdighed​​​​​​​hos forbrugere og indkøbere

I dag arbejder ca. 89% af B2B- og 86% af B2C-virksomhederne med en content marketing-strategi. Der bruges i gennemsnit ca. 25% af marketing-budgetterne på content og der er på alle fronter en forventning om at øge indsatsen på området over de kommende år. Det giver også rigtig god mening, da undersøgelser viser, at det er billigere at hverve leads via content marketing end via traditionel reklame, og fordi:

 • 20% af forbrugernes tid online anvendes på content
 • 68% af forbrugere og indkøbere bruger tid på at læse om brands, der interesserer dem
 • 80% af forbrugere og indkøbere sætter pris på at lære et brand at kende gennem brugerdefineret content og
 • 70% af forbrugere og indkøbere vil hellere høre om et brand gennem artikler frem for en annonce.

Med den stigende mængde indhold, der skal oprettes, bearbejdes, redigeres og udgives, er det vigtigt at have værktøjer, som kan understøtte en effektiv og strømlinet proces. Et moderne Content Management System kan ikke bare understøtte behovet for at administrere en øget mængde indhold, men også hjælpe med personalisering, multisite management, cross-channel distribution, responsivitet, brugerstyring o.m.m.

Hvilke krav skal I stille til et CMS-system?

Stort set alle virksomheder, store som små, arbejder i dag med et CMS-system og har sandsynligvis gjort det i mange år. Der findes mange forskellige CMS-systemer, som dækker forskellige behov, ligesom de enkelte systemer tilbyder forskellige features og funktioner, som skal afvejes i forhold til jeres specifikke behov.

Der er rigtig mange individuelle overvejelser, som spiller ind på valget af CMS-system. Men helt overordnet bør disse tre gode råd ligge som en rød tråd i jeres udvælgelsesproces:

 Der findes mange forskellige CMS-systemer, som dækker forskellige behov, ligesom de enkelte systemer tilbyder forskellige features og funktioner, som skal afvejes i forhold til jeres specifikke behov

#1

Husk at samle ALLE JERES INTERESSENTER for at få kortlagt behov og ønsker. Et CMS-system er ikke bare et operationelt værktøj, som marketingafdelingen skal vælge. Der kan være værdifulde tekniske indsigter fra IT, strategiske input fra topledelsen, der kan medvirke til at fremtidssikre valget, kundedata fra salgsafdelingen, som bidrager til at forstå kundernes ønsker og ageren osv.

#2

Sørg for, at CMS-systemet har API´ER OG UNDERSTØTTER INTEGRATIONER med andre apps og microservices. Der findes ikke et CMS-system, som mestrer alle ønskede services, og der udbydes også hele tiden nye, spændende services, som CMS-systemerne ikke pr. automatik tilbyder. Derfor er det væsentligt at vælge et CMS-system, der er fleksibelt nok til at kunne udvides med jeres ønskede eksterne samarbejdspartnere.

#3

Skal I vælge headless, open-source, proprietary...? Økonomi og ressourcer spiller ofte en rolle – men hvad der er billigt købt til en start, kan være dyrt købt i det lange løb. Det er vigtigt at kigge på BEHOV BÅDE NU OG FREMOVER. Hvis den 5-årige strategiplan indikerer åbning af webshops på mange udenlandske markeder, er det vigtigt, at det valgte CMS-system kan bidrage til en effektiv udrulning uden for mange manuelle processer. Fast definerede skabeloner kan give en tryghed nu og her, mens en fuldt fleksibel designer giver ubegrænsede muligheder i takt med, at jeres kunders indkøbsmønstre ændrer sig.

Et moderne Content Management System er med til at øge jeres effektivitet, fordi det bliver hurtigere for medarbejderne at oprette, redigere og udgive indhold på tværs af segmenter, markeder og landegrænser

Effektivitet og gode kundeoplevelser

Et moderne Content Management System er med til at øge jeres effektivitet, fordi det bliver hurtigere for medarbejderne at oprette, redigere og udgive indhold på tværs af segmenter, markeder og landegrænser.

Gode CMS-features, som bl.a. understøtter effektivitet, er:

 • Multisite Management – kun én indgang til alle jeres landesites, brandsites o.lign.

 • Drag-and-drop – nemt og hurtigt at arbejde i

 • WYSIWYG (what you see is what you get) - nemt overblik over sideopbygningen i backend

 • Bulk operations – muligheden for at flytte, kopiere og slette større blokke ad gangen mindsker tidsforbruget

 • Campaign management – tidsstyring og differentiering af kampagner på tværs af markeder gør det nemt at planlæggeWorkflow – giver bedre overblik og skaber konsistens

 • Bruger-/rollestyring – sikrer at de ønskede medarbejdere har adgang til de ønskede dele af CMS´et, f.eks. på ansvars- eller ansvarsområde.

CMS-systemet er også med til at forbedre oplevelsen for jeres kunder, fordi indholdet kan udarbejdes, så det passer præcis til jeres kunders profiler, og systemet giver mulighed for at arbejde med skabeloner, designs og visuelle medier, der skaber inspirerende sider.

Gode CMS-features, som bl.a. understøtter brugeroplevelsen, er:

 • Responsivitet og mobile first– godt output uanset device og skærmstørrelse

 • Target audience/personalisering – kunderne oplever større relevans

 • SEO-management –nem at finde i søgemaskinerne og brugervenlige URL´er

Et Content Management System kommer i mange varianter, men fælles for dem alle er, at de kan bidrage til til at opbygge og drive hjemmesider og webshops effektivt og effektfuldt.

Læs om Bizzkit-platformens CMS-system her:

Spørgsmål?
Vi er klar til at hjælpe

Contact Bizzkit

Ved at række ud accepterer jeg Bizzkits behandling af mine data ifølge privatlivspolitikken.