blog

Ska min e-handelsplattform ​​​​​​​sakna huvud?

Låter det absurt? Att det skulle vara fördelaktigt utan huvud - det är ju där som all hjärnaktivitet sker! Men när det gäller e-handelslösningar kan det i många fall vara fördelaktigt att köra "headless". Särskilt om ert företag arbetar mot en Unified Commerce-strategi. Läs vidare och bli klokare på båda begreppen.

Möt kunden enligt kundens premisser

Om man tittar bakåt i tiden, kan det se enkelt ut att vara företagare: köpeavtal var något som man ingick i det reella mötet mellan kund och säljare. Sedan dess har mycket förändrats. Dagens konsumenter har mycket mindre reell kontakt med ett företag.

Det är faktiskt så mycket som 85% av "gränssnittet" mellan kunder och företag som saknar en reell kontakt. Samtidigt pekar undersökningar på, att upp till 55% av konsumenterna är villiga att betala ett högre pris för en produkt om de upplever bättre kundbemötande.

Detta ställer extremt stora krav på företagens förmåga, att ständigt fokusera på optimeringen av kundresan och alla ”touch points” som kontinuerligt utvidgas, utvecklas eller förändras. Ett av sätten att uppnå detta mål är att arbeta med en "headless" plattform eftersom:

Med en "headless" plattform arbetar ni med en hög grad av flexibilitet och smidighet som gör att ni snabbt kan anpassa er till marknaden och differentiera er från konkurrenterna

En "headless" plattform gör det möjligt för er att designa kundresan; så att den möter er marknad på bästa sätt

En "headless” lösning ger er möjligheten att ansluta externa tekniker; så den totala lösningen optimeras för era kunders behov, eller kanske till och med olika behov på olika marknader

Med en "headless" plattform säkrar ni er lösning inför framtiden, eftersom den snabbt kan anpassas enligt nya tillväxtplaner, nya tekniker och nya användarscenarier.

Detta ställer extremt stora krav på företagens förmåga, att ständigt fokusera på optimeringen av kundresan och alla ”touch points” som kontinuerligt utvidgas, utvecklas eller förändras. Ett av sätten att uppnå detta mål är att arbeta med en "headless" plattform

En "headless" e-handelsplattform är i sig själv inte en nyhet. Men i takt med att kundernas köpvanor och köpresor förändras, i takt med att e-handeln utgör en allt större del av verksamheten för många företag, och i takt med att ny teknik ständigt introduceras och ska införlivas i köpupplevelsen, är ”headless”-lösningen mer relevant än någonsin tidigare.

Det är även en lösning som kan stödja en Unified Commerce-strategi som syftar till att möta kunderna på ett konsekvent sätt och i realtid, oberoende av plattform och vilka ”touch points” som man interagerar med dem på. Både nu och i framtiden.

Vad är ”headless"

Plattformens ”huvud” utgör den kundinriktade delen av e-handelslösningen, inkl. sådan frontend- och backendkodning som krävs för att skapa funktionerna som stöder företagets önskade kundresa för slutkunden. Det är detta som man avser när man talar om en "headless" lösning. Medan ”kroppen” är uppbyggd av standardkomponenter som tillsammans bildar en backendplattform, kan huvudet definieras att vara antingen en användaranpassad lösning eller något som har en valfri etablerad CMS-lösning ansluten till den. Det är den förstnämnda definitionen som vi fokuserar på i denna artikel.

En traditionell plattform kännetecknas typisk av Huvud och kropp är nära sammankopplat, vilket innebär att databas, kodning och design hänger samman i en totallösning
Bizzkits headless plattform kännetecknas av Huvud och kropp är åtskilda och använder en API-arkitektur för att utväxla information mellan backendplattformen och kundlösningen

En traditionell plattform kännetecknas typiskt av:

  • Huvud och kropp är nära sammankopplat, vilket innebär att databas, kodning och design hänger samman i en totallösning som från början inte är enkel att anpassa till kundbehov som sträcker sig utanför lösningen befintliga ramar.

  • Ni kommer snabbt igång, eftersom många klassiska webbshopselement som checkout-flöde, menystruktur, filtreringsalternativ och kanske även den övergripande sidlayouten är fördefinierad och kräver därför inte många  timmars kodning. En begränsad lösning.

  • Är ofta utformad för att enkelt integrera med ett begränsat antal externa system - till exempel vissa betalnings-, leverans- och personaliseringsystem.

  • Behovsdefinierade anpassningar är mycket dyra, eftersom de ofta bryter mot plattformens fasta ramar. Detta innebär att förändringar i den kundorienterade lösningen, som är nödvändig för exempelvis databaskonstruktion, kräver många timmars kodning.

  • Fasta mallar begränsar designfriheten.

Bizzkits "headless" plattform kännetecknas av:

  • Huvud och kropp är åtskilda och använder en API-arkitektur för att utväxla information mellan backendplattformen och kundlösningen.

  • Lösningen har inga fördefinierade designer eller presentationsytor och kräver en del timmars arbete innan den kan användas. En flexibel lösning.

  • På grund av API-arkitekturen kan lösningen integrera med alla externa system som man föredrar. Dessutom är det enkelt att arbeta med differentierade lösningar för olika segment och marknader.

  • En stor grad av flexibilitet möjliggör behovsdefinierade anpassningar i relation till utformningen av användarresan och varumärkesupplevelsen, eftersom plattformen är utformad för att snabbt kunna skalas, anpassas och utvidgas.

  • Obegränsade designmöjligheter bidrar till optimal branding och differentiering.

Läs mer om Bizzkits 'headless' Webshop här:

Vad är Unified Commerce?

Vårt sätt att marknadsföra och sälja produkter har förändrats betydligt under åren. Från Single Channel, där ett företag kommunicerade med kunderna via en enstaka kanal som omfattade alla hållplatser. Via Multichannel, man insåg att kunderna fanns och var mottagliga på flera platser, och att man därmed även själv var tvungen att finnas på flera kanaler. Till Omnichannel, där alla kanaler är samtidigt i spel. Ordet Omni kommer från latin och betyder allt eller alla platser. Målet med detta är alltså att erbjuda kunderna en enhetlig upplevelse, oavsett var och när de väljer att interagera med verksamheten.

Den största utmaningen för Omnichannel-strategin är tekniska ”kanalsilos”. Alltså att företagen inte lyckas få systemen att samspela optimalt. Därmed riskerar man att förse kunderna med felaktiga uppgifter, irrelevanta erbjudanden och så vidare. Målet med en Unified Commerce-strategi är att centralisera verksamhetens funktioner (POS, mobil, webb, kundklubb, call center osv.) i en komplett handelslösning som garanterar korrekt data i realtid.

En "headless” lösning kan genom sin API-arkitektur medverka till att skapa en enhetlig Unified Commerce-strategi, eftersom den klarar av att integrera med verksamhetens alla system. När data och transaktioner samverkar på olika plattformar, skapas en mycket mer korrekt bild av kundens resa.

Men det är långt ifrån alla varumärken och detaljhandlare som står på tröskeln till att kliva in i en Unified Commerce-värld. Enligt det amerikanska konsultföretaget BRP, säger 73% av konsumenterna att de vill att deras "rörelser" kan spåras över alla ”touch points”, men det är bara 7% av detaljhandeln som faktiskt klarar av det.

Via Multichannel, man insåg att kunderna fanns och var mottagliga på flera platser, och att man därmed även själv var tvungen att finnas på flera kanaler.

Källa: Boston Retail Partners

Många experter räknar med, att i ett alltmer komplext marknadsförings- och inköpsuniversum, är en "headless" e-handelslösning vägen som leder framåt. Men givetvis är en "headless" lösning inte något för alla. De traditionella standardlösningarna ger fortfarande mycket mening, särskilt för varumärken, företag och verksamheter som har mindre komplexa köpvägar, som vill få en snabb start och har begränsad budget.

Men för både B2C-företag som vill erbjuda sina kunder en holistisk köpupplevelse, och för B2B-företag som ofta måste införliva mycket specifika inköpsrutiner, är en "headless" lösning något som kan rekommenderas. Med en skräddarsydd lösning kan ni nämligen öka konverteringen, förbättra kundlojaliteten, differentiera er från konkurrenterna och, inte minst, undvika en mängd besvikelser när ni ska lägga till eller anpassa er för nya köprutiner, marknader och tekniker.​​​​​​​

Frågor?
​​​​​​​Vårt team står redo att hjälpa till

Genom att kontakta mig accepterar jag Bizzkits behandling av mina uppgifter enligt integritetspolicyn.