blog

Skal min e-handelsplatform mangle hovedet?

Det kan lyde absurd, at det skulle være en fordel at mangle hovedet - det er trods alt herfra al hjerneaktivitet udgår! Men lige præcis når det drejer sig om e-handelsløsninger, kan det være en gevinst på flere fronter at være ’headless’. Især hvis jeres forretning arbejder hen imod en Unified Commerce-strategi. Læs videre og bliv klogere på begge begreber.

Mød kunden på kundens præmisser

Kigger man tilbage i tiden, synes det enkelt at være forretningsdrivende: købsaftaler var noget som blev indgået i det fysiske møde mellem kunde og sælger. Siden da har meget ændret sig. Således har en konsument i dag langt mindre fysisk kontakt med et brand.

Faktisk sker helt op mod 85% af ’berøringsfladen’ mellem kunde og brand uden fysisk kontakt. Samtidig viser undersøgelser, at op mod 55% af forbrugerne er villige til at betale en højere pris for et produkt, hvis de oplever en bedre kundeoplevelse.

Det stiller ekstremt store krav til virksomhedernes fokus på en konstant optimering af kunderejsen og de mange touch points, som hele tiden udvides, udvikles eller forandres. Ét af midlerne til at nå det mål er at arbejde med en ’headless’ platform, fordi:

Med en ’headless’ platform arbejder I med en høj grad af fleksibilitet og agilitet, som gør jer i stand til hurtigt at tilpasse jer markedet og differentiere jer fra konkurrenterne

En ’headless’ platform gør det muligt for jer at designe kunderejsen, så den passer præcist til jeres marked.

En ’headless’ løsning giver jer mulighed for at koble eksterne teknologier på, så den samlede løsning optimeres til jeres kunders behov eller måske ligefrem forskellige behov på forskellige markeder.

Med en ’headless’ platform fremtidssikrer I jeres løsning, fordi den hurtigt kan tilpasses nye vækstplaner, nye teknologier og nye brugerscenarier.

Med en ’headless’ platform arbejder I med en høj grad af fleksibilitet og agilitet, som gør jer i stand til hurtigt at tilpasse jer markedet og differentiere jer fra konkurrenterne

En ’headless’ e-handelsplatform er ikke i sig selv en nyhed, men i takt med at kundernes indkøbsvaner og købsrejser ændrer sig, i takt med at e-handel hos mange virksomheder udgør en større og større del af forretningsgrundlaget og i takt med at ny teknologi konstant introduceres og skal indarbejdes i købsoplevelsen, er ’headless’-løsningen mere relevant end nogensinde før.

Samtidig er det en  løsning, som kan underbygge en Unified Commerce-strategi, hvor målet netop er at møde kunderne konsistent og i real-tid, uanset på hvilken platform og i hvilket touchpoint, vi interagerer med dem. Nu og i fremtiden.

Hvad er 'headless'?

Platformens hoved udgør den kundevendte del af e-handelsløsningen, inkl. den frontend- og backendkode, der skal til, for at skabe netop de features, der understøtter virksomhedens ønskede kunderejse for slutkunden. Det er dette, der er koblet fra, når man taler om en ’headless’ løsning. Mens kroppen består af de standardkomponenter, der tilsammen udgør en backendplatform, kan hovedet defineres til enten at være en brugerdefineret løsning eller til også at have en valgfri etableret CMS-løsning koblet på. Det er førstnævnte definition, som vi i denne artikel har fokus på.

Traditionel e-commerce platform er kendetegnet ved at database, kode og design hænger sammen
Bizzkit headless platform er kendetegnet ved at løsningen ikke har nogen predefinerede designs

En traditionel platform er typisk kendetegnet ved:

  • Hoved og krop er tæt forbundet, hvilket betyder, at database, kode og design hænger sammen i én samlet løsning, der som udgangspunkt ikke så nemt kan tilpasses kundebehov, som rækker ud over løsningens eksisterende rammer.

  • I er hurtigt i gang, fordi mange klassiske webshopelementer som checkout-flow, menustruktur, filtermuligheder og måske endda det overordnede sidelayout er præ-definerede og derfor ikke kræver særlig mange timers kodning. En begrænset løsning.

  • Er ofte designet til nemt at integrere med et begrænset antal eksterne systemer – f.eks. bestemte betalings-, leverings og personaliseringssystemer.

  • Behovsdefinerede tilretninger er meget dyre, fordi de ofte bryder med platformens faste rammer. Det betyder, at ændringer i den kundevendte løsning, som er afgørende for f.eks. databaseopbygningen, kræver mange timers kodearbejde.

  • Faste templates begrænser designfriheden.

Bizzkit ’headless’ platform er især kendetegnet ved:

  • Hoved og krop er adskilt og anvender en API-arkitektur til at udveksle informationer mellem backendplatformen og kundeløsningen.

  • Løsningen har ingen prædefinerede designs eller præsentationsflader og kræver en del timer, før den er brugbar. En fleksibel løsning.

  • Grundet API-arkitekturen kan løsningen integrere med præcis de eksterne systemer, som ønskes. Og det er nemt at arbejde med differentierede løsninger til forskellige segmenter og markeder.

  • Grundet API-arkitekturen kan løsningen integrere med præcis de eksterne systemer, som ønskes. Og det er nemt at arbejde med differentierede løsninger til forskellige segmenter og markeder.

  • Ubegrænsede designmuligheder medvirker til optimal branding og differentiering.

Læs om Bizzkit-platformens 'headless' Webshop her:

Hvad er Unified Commerce?

Måden vi markedsfører og sælger varer på har ændret sig markant igennem tiderne. Fra Single Channel, hvor et brand kommunikerede med kunderne gennem én udvalgt kanal, i hvilken alle sejl blev sat til. Over Multi Channel, hvor erkendelsen af, at når kunderne befandt sig og var påvirkelige flere steder, var man også nødt til selv at være til stede på flere kanaler. Til Omnichannel, hvor alle kanaler er i spil samtidig. Ordet Omni kommer fra latinsk og betyder alt eller alle steder, så målet er at give kunderne en sammenhængende oplevelse, uanset hvor og hvornår de vælger at interagere med et brand.

Den største udfordring for Omnichannel-strategien er tekniske kanal-siloer. Altså at virksomheden ikke formår at få deres systemer til at spille optimalt sammen. Dermed risikerer man at præsentere kunderne for unøjagtige data, irrelevante tilbud osv. Målet for en Unified Commerce-strategi er at centralisere virksomhedens funktioner (POS, mobil, web, kundeklub, call center osv.) i én samlet commerce løsning, som sørger for data i realtid.

En ’headless’ løsning kan i kraft af sin API-arkitektur medvirke til at skabe en Unified Commerce-tilgang, fordi den formår at integrere virksomhedens systemer. Når data og transaktioner spiller sammen på tværs af platforme skabes et langt mere korrekt billede af kundens rejse.

Det er dog langt fra alle brands og retailers, som står på tærsklen til at træde ind i en Unified Commerce-verden. Ifølge det amerikanske konsulentbureau, BRP, siger 73% af forbrugerne, at de ønsker, at deres ’bevægelser’ kan spores på tværs af alle touchpoints, men kun 7% af retailerne er rent faktisk i stand til det.

Unified commerce model

Kilde: Boston Retail Partners

Mange eksperter forventer, at i et stadig mere komplekst marketing- og købsunivers er en ’headless’ e-handelsløsning vejen frem. Men selvfølgelig er ’headless’ ikke løsningen for alle. De traditionelle standardløsninger giver stadig rigtig god mening især for brands, virksomheder og forretninger, som har mindre komplekse købsrejser, som ønsker en hurtig opstart og har begrænsede budgetter.

Men for både B2C-virksomheder, som ønsker at give deres kunder en holistisk købsoplevelse, og for B2B-virksomheder, som ofte skal indtænke meget specifikke indkøbsrutiner, er en ’headless’ løsning anbefalelsesværdig. For med en skræddersyet løsning kan I øge konverteringen, skabe større kundeloyalitet, differentiere jer fra jeres konkurrenter og ikke mindst spare jer selv for ærgelser, når I skal tilføje eller tilpasse til nye købsrutiner, markeder og teknologier.

Spørgsmål?
Vi er klar til at hjælpe

Contact Bizzkit

Ved at række ud accepterer jeg Bizzkits behandling af mine data ifølge privatlivspolitikken.