E-handelsjura:
Geoblockering

'This site is currently
​​​​​​​unavailable in your region'

I de senere år har EU via forskellige initiativer søgt at øge den frie bevægelighed på de digitale markeder. Blandt andet er roamingtaksterne blevet afskaffet, og der er også indført regler, som giver forbrugerne ret til at få adgang til deres streamingtjenester som f.eks. Netflix, HBO eller Spotify, når de er på ferie i udlandet inden for EU. I december 2018 indførte EU regler, der forbyder uberettiget geoblokering.

Madeleine Kristoferson från Delphi

Gästbloggare:

Madeleine Kristoferson
Associate, Delphi Advokatfirma
Tlf. +46 8 677 54 00​​​​​​​
E-mail

Begrebet geoblokering og de nye regler

Begrebet ’geoblokering’ er en teknologi, der fx forhindrer, at et websted eller en anden digital informationskilde er til rådighed i et bestemt geografisk område.

I december 2018 trådte EU-forordningen om foranstaltninger til bekæmpelse af uberettiget geoblokering [1] (i det følgende benævnt ’forordningen om geoblokering’ eller ’forordningen’) i kraft. Kort sagt betyder de nye regler, at det er forbudt for virksomheder at forhindre adgang til websteder, hvis begrundelsen er, at kunden er bosiddende i et andet EU-land. Alle kunder, der er statsborgere eller bosiddende i et EU-land, skal have adgang til alle nationale versioner af en virksomheds websted, og kunderne skal behandles på samme måde som de indenlandske kunder, når de bestiller fra webstedet. Selv kontraktvilkår, som indebærer, at en forhandler tvinges til at handle i strid med reglerne om geoblokering, for eksempel ved at forhindre kunder bosiddende i andre lande i at handle på forhandlerens hjemmeside, er ugyldige.

Geoblocking

Forordningen gælder for alle virksomheder, der tilbyder deres varer og tjenesteydelser til forbrugere i EU, uanset om virksomheden er etableret i eller uden for EU. Forbrugerne kan enten være privatpersoner eller virksomheder, forudsat at varerne eller tjenesteydelserne udelukkende købes til slutbrug.

[1] Europaparlamentet och rådets forordnng (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 om foranstaltninger mod uberettiget geoblokering og anden form for forskelsbehandling på grund af kundenes nationalitet, bopæl eller etableringssted i det indre marked og om ændring af forordninger (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22 / EF.

Hvad betyder reglerne om geoblokering?

Adgang til websteder

Reglerne om geoblokering omfatter et forbud mod at forhindre adgang til et websted (eller en anden såkaldt ’digital onlinegrænseflade’ som fx en app) på grund af en kundes nationalitet, bopæl eller hjemsted. Reglerne omfatter også et forbud mod fx, at kunden omdirigeres til en version af webstedet, som – i kraft af design, sprog eller andre egenskaber, der gør webstedet specifikt rettet mod kunder med en særlig nationalitet, bopæl eller hjemsted – adskiller sig fra den version af webstedet, som kunden oprindeligt forsøgte at få adgang til.

Det betyder, at hvis kunden indtaster ’.dk’, bør kunden ikke automatisk omdirigeres til den danske version af webstedet. For at en sådan omdirigering er tilladt, er kundens udtrykkelige samtykke påkrævet, og kunden skal fortsat have adgang til andre nationale versioner af webstedet.

Adgang til varer og tjenesteydelser i andre lande

I henhold til forordningen om geoblokering må en virksomhed i visse tilfælde ikke have forskellige generelle salgsbetingelser (f.eks. nettosalgspriser og leveringsbetingelser) for sine varer eller tjenesteydelser på baggrund af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted. Dette gælder, når en virksomhed fx sælger varer, der leveres til et EU-land, hvor virksomheden tilbyder levering eller opsamling et sted, som er aftalt med kunden, eller når en virksomhed tilbyder tjenester såsom hotelovernatninger, sportsbegivenheder, leje af bil og adgangsbilletter til musikfestivaler eller forlystelsesparker, og andre varer eller tjenesteydelser modtages af kunden i landet, hvor virksomheden drives.

Forordningen om geoblokering kræver ikke, at en virksomhed leverer varer til alle EU-medlemsstater, men kun at virksomheden ikke anvender forskellige betingelser på grund en kundes nationalitet, bopæl eller hjemsted. Forordningen kræver heller ikke, at virksomhederne anvender de samme salgsbetingelser såsom pris- og leveringsvilkår på alle nationale udgaver af deres websted.

En dansk kunde skal således kunne få adgang til en virksomheds spanske websted og være i stand til at bestille fra det spanske websted på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for kunder med bopæl i Spanien. Den danske kunde kan dog ikke kræve, at en ordre leveres i Danmark, hvis de generelle vilkår og betingelser på det spanske websted kun giver mulighed for levering i Spanien. I dette tilfælde skal den danske kunde selv arrangere transporten fra Spanien.

Ikke-diskriminering af betaling

I visse tilfælde forbyder de nye bestemmelser også anvendelse af forskellige betingelser for betalingstransaktioner, hvis begrundelsen vedrører kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Reglerne betyder bl.a., at en virksomhed, der accepterer kreditkort af et givet mærke udstedt i en given medlemsstat, skal acceptere samme type kreditkort af samme mærke udstedt i en anden medlemsstat.

Passivt salg og forholdet til konkurrencereglerne

Hvad er passivt salg?

I henhold til konkurrenceretten kan kontraktvilkår i detail-og forhandleraftaler, der forbyder passivt salg, formodes at være konkurrencebegrænsende, og de er derfor normalt ulovlige. Der kan dog forekomme usædvanlige situationer, hvor passivt salg ikke er ulovligt i henhold til konkurrenceretten. Passivt salg betyder imødekommelse af ordrer, som de enkelte kunder selv har foranlediget – i modsætning til aktivt salg, hvor en virksomhed aktivt markedsfører sig selv mod et bestemt område eller en specifik kundegruppe. Onlinesalg anses normalt for at være passivt salg.

En leverandør må ikke forbyde sin svenske forhandler at sælge til en dansk kunde, der frivilligt har besøgt forhandlerens websted og bestilt et produkt. Forbuddet mod passivt salg svarer f.eks. til kontraktvilkår, hvorved forhandleren forpligter sig til at:

  • forhindre kunder fra andre områder i at få adgang til webstedet
  • automatisk omdirigere kunder til producentens eller andre eksklusive forhandleres websteder
  • afvise en kundes onlinekøb, så snart kundens kreditkort viser en adresse, der ikke er inden for forhandlerens (eksklusive) område.​​​​​​​

Ifølge konkurrencerettens såkaldte ’vertikale gruppefritagelse’ kan en forhandler dog under visse omstændigheder begrænses fra aktivt at markedsføre sig selv inden for et område (eller mod en kundegruppe), som producenten har forbeholdt sig selv, eller hvor en anden detailhandel har fået en eksklusiv ret til salg.

Hvordan forholder reglerne om geoblokering sig til konkurrencereglerne?

I henhold til artikel 6 i forordningen om geoblokering er kontraktvilkår, der forbyder passivt salg, automatisk ugyldige, i tilfælde hvor kontraktvilkårene er omfattet af forordningen. Forordningen om geoblokering påvirker ikke muligheden for at begrænse aktivt salg, hvis lovlighed i stedet skal vurderes efter konkurrencereglerne.

Inden for disse områder af forordningen om geoblokering har forordningen forrang i forhold til konkurrenceretten. Dette betyder, at et kontraktvilkår, der strider mod reglerne i forordningen om geoblokering vedrørende adgang til onlinegrænseflader, adgang til varer og tjenesteydelser eller ikke-diskrimination i tilfælde af betaling, er ugyldig, selv om kontraktvilkåret anses for at være i overensstemmelse med konkurrenceretten.

Hvad angår kontrakter, der er indgået før den 2. marts 2018, og som er i overensstemmelse med konkurrencereglerne, finder artikel 6 dog først anvendelse fra den 23. marts 2020. Dette giver virksomhederne tid til at tilpasse eksisterende kontrakter.

Afsluttende bemærkninger

Da forordningen om geoblokering ikke betyder, at virksomheder er forpligtede til at levere inden for hele EU, kan bestemmelsen om adgang til varer og tjenesteydelser have den største praktiske betydning i forhold til elektronisk leverede tjenesteydelser og tjenester, som kunden modtager i det land, hvor virksomheden drives fra.

Desuden bidrager forordningen om geoblokering til øget prisgennemsigtighed inden for EU. Forordningen styrker også forbuddet mod at begrænse passivt salg og bidrager til at styrke den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for EU's digitale indre marked.

Do's & Don'ts vid internationell lansering av e-handel

Om Delphi

Advokatfirmaet Delphi er et progressivt advokatfirma med ekspertise og dyb forretningsstrategisk forståelse. Ved at kombinere stærke kompetencer og viden om forretning skræddersyr vi vores service, ekspertise og  tilbud til vores kunders behov. Vores kunder er hovedsageligt beliggende i Skandinavien, Europa og Nordamerika. Vi samarbejder også med advokatfirmaer over hele verden og hjælper ofte klienter i internationale sager. Vi har i alt 195 ansatte, heraf mere end 150 advokater. Vores kontorer er beliggende i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping og Norrköping.

www.delphi.se​​​​​​​


Dette er tredje artikel om e-handelsjura.
​​​​​​​Læs de andre to artikler her:

Advokat Agnes Hammerstrand gennemgår de almindeligste fejl, og hvad man skal overveje fra et juridisk perspektiv, før man lancerer sin webshop internationalt.
EUs projekt om et digitalt indre marked - hvad betyder det? Advokaterne Agnes Hammerstrand og Marielle Eide-Westholm forklarer de nye forbrugerregler.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få serveret de nyeste e-commerce trends, tips om relevante events, inspirerende cases, Bizzkit platformsreleases og meget mere.