Fristads

En unik lösning som på en plattform ger alla kunder i Fristads Kansas Group en anpassad webshop.

​​​​​​​400 webbshoppar - en plattform

Lösningen förenar 400 webbshoppar på en och samma plattform som besöks av mer än 400.000 användare.

​​​​​​​Nära integration till ERP

Ger möjligheten att optimera leveranskedjan och därmed se till att kunderna får rätt leveranser vid rätt tidpunkt.

​​​​​​​Size-converter

En integrerad storleksomvandlare ser till att kunderna får rätt storlek oavsett ursprungsland.

Fristads

Europas ledande leverantör av arbetskläder, Fristads Kansas Group, har fått en unik e-handelslösning baserad på Bizzkit plattformen framtagen där alla Fristads Kansas Groups kunder, som huvudsakligen består av stora internationella företag, har en personligt anpassad webshop med specifika produkter och beställningsmöjligheter.

ed en årlig omsättning på över 5,7 miljarder kronor och en produktportfölj innehållande några av Europas ledande märken, t.ex. Fristads, norska Wenaas, belgiska B&C, franska Bragard & Lafont och i Danmark Kansas, är Fristads Kansas Group bland de absolut största aktörerna på marknaden för arbetskläder. För en koncern som Fristads Kansas Group som saluför arbetskläder, är det a och o att de stora företag som utgör Fristads Kansas Groups kunder får sortimentet presenterat på ett enkelt och överskådligt vis, så att det endast är de specifika produkter som har tagits fram för de enskilda kunderna som visas i webshoppen.

Europas ledande leverantör av arbetskläder, Fristads Kansas Group, har fått en unik e-handelslösning baserad på Bizzkit plattformen
E-handelslösningen är i realiteten inte bara en webshop som man ser på de flesta platser, utan istället över 400 olika webshops med över 400.000 användare på en och samma plattform.

Otaliga webshops på en plattform

E-handelslösningen är i realiteten inte bara en webshop som man ser på de flesta platser, utan istället över 400 olika webshops med över 400.000 användare på en och samma plattform. Det betyder att många av Fristads Kansas Groups kunder har sin egen personliga webshop med endast de produkter som är framtagna just för dem, och det tas emot på ett mer positivt vis av slutkunderna. En annan positiv aspekt med den ambitiösa e-handelslösningen är att den redan har visat sig ha haft avgörande betydelse för flera stora koncerners val av Fristads Kansas Group som leverantör. Lösningen är med andra ord en stark differentiering på marknaden.​​​​​​​

Ett otal möjligheter​​​​​​​

Utöver sorteringsfilter som t.ex. märke, kroppsområde och typ av arbete ger e-handelslösningen möjligheten att knappa in kroppsmått på varje enskild medarbetare, vilket underlättar för kunden att alltid beställa rätt storlek på kläderna till alla medarbetare, och det ger därmed färre returer som annars är en stor utmaning i e-handel med kläder.

I samband med beställningen kan kunden ange vilka medarbetare som de nya arbetskläderna ska passa till och på så vis beställs automatiskt rätt storlekar.

Därutöver kan kunden själv styra vilka medarbetare som har åtkomst till att beställa kläder från webshoppen, t.ex. om den enskilda medarbetaren kan göra det själv, om det är förmannens ansvar eller om det ska vara någon annan i organisationen.

Det finns också möjligheter för exempelvis förmannen att beställa kläderna, men att beställningen ska godkännas av en högre chef. Kort sagt är systemet enormt flexibelt, och det är helt upp till respektive företag hur det ska anpassas.

Utöver sorteringsfilter som t.ex. märke, kroppsområde och typ av arbete ger e-handelslösningen möjligheten att knappa in kroppsmått på varje enskild medarbetare, vilket underlättar för kunden att alltid beställa rätt storlek på kläderna till alla medarbetare
Då det kan vara skillnader i storlekarna för de olika länderna där lösningen används, så innehåller webshoppen en storleksomvandlare som kan konvertera storlekarna så att kunden får rätt storlek på arbetskläderna.

Size-converter

Då det kan vara skillnader i storlekarna för de olika länderna där lösningen används, så innehåller webshoppen en storleksomvandlare som kan konvertera storlekarna så att kunden får rätt storlek på arbetskläderna. Det enskilda företaget kan välja vilka storleksformat som ska gälla i webshoppen.

Exempelvis kan kunden välja att det är relevant med en amerikansk och en italiensk storleksomvandlare. Här anpassar Fristads Kansas Group storleksförhållandena i samarbete med kunden utifrån hur exempelvis den italienska storleken är i förhållande till den ”råa” storleken som är utgångspunkten för alla kläder. Det kan till exempel anges att en italiensk storlek 32 motsvarar en ”rå” storlek 38 eller 40. Det hela kan göras med en justerbar ”linjal”, på så vis att storlekarna kan överlappa varandra och anpassas fullt ut.​​​​​​​

Webshoppen samarbetar med ERP-system​​​​​​​

En av de mest unika egenskaperna i e-handelslösningen är möjligheten till så kallad förbeställning. Här kan kunderna vara med och bestämma hur mycket som ska beställas hem till nästa säsong. På så vis kan kunderna vara säkra på att de får det de behöver, och det gör det lättare för Fristads Kansas Group att beställa hem rätt antal produkter. Fristads Kansas Group har med andra ord ”flyttat fram efterfrågan i tiden” och har därmed bl.a. optimerat sin leverantörskedja. Det här kan göras eftersom lösningen är integrerad med Fristads Kansas Groups olika ERP-system.​​​​​​​

Särskild e-butik för distributörer​​​​​​​

Utöver den beskrivna e-butikslösningen för B2B har e-handelslösningen också lanserats i en B2P-version – Business to Partners. Det här systemet används av Fristads Kansas Groups återförsäljare. B2B-versionen klarar av att hantera ett stort antal medarbetare och ett komplext budgetsystem, medan B2P-versionens styrka istället är förmågan att hantera stora mängder varor, ett större sortiment, stora beställningar och dessutom är systemet anpassat för att innehålla den information som distributörerna har användning för. Vidare har möjligheterna till anpassning av produkterna utökats. B2P-versionen ger, precis som B2B-versionen, möjligheter till förhandsbeställning, vilket är en stor fördel för Fristads Kansas Group p.g.a. de mycket större mängder plagg som distributörerna ofta beställer i e-butiken.​​​​​​​