Nissens

Webbshop och kundportal med datadelning

Webbshop och kundportal som garanterar kunderna en sublim service och optimerar arbetsflödet inom de 18 dotterbolagen.

500 miljoner i onlineforsäljning

Det danska kylarföretaget Nissens A/S som förser den internationella fordonsindustrins eftermarknad med produkter för motorkylning och luftkonditionering, omsätter idag 500 miljoner kronor över mer än 18 marknader i Europa, Asien och USA.

Ambitionen för Nissens har från starten varit fullständigt tydlig: en webbshop och kundportal som ska erbjuda marknadens bästa kundservice, hantera den globala logistiken, optimera den interna administrationen och inte minst öka onlineförsäljningen. Och de målen uppfylls genom e-handelslösningens möjligheter att anpassa kundportalen gentemot enskilda kunder.

I dagsläget kommer 50% av Nissens omsättning och 49% av alla deras beställningar direkt från den ambitiösa e-handelslösningen.

Hightlights

  • Idag kommer 50% av Nissens omsättning från e-handelslösningen som lanserades 2010.
  • Prisdifferentierade leveransalternativ låter kunden välja en leveransmetod som passar bäst för den aktuella situationen.
  • Kundportal med rapportgenerering och nedladdningscentral ger kunderna enkel åtkomst till viktiga data.

Nissens optimerar kundupplevelsen med en värdeskapande kundportal

Den första delen av Nissens kundportal består av deras webbshop – ”katalogen” – där kunderna kan problemfritt söka efter och beställa produkter.  

Webbshopens sökfunktion är väldigt flexibel och ger kunderna möjligheten att söka efter produkter på många olika sätt. Kunderna kan bl.a. använda sig av en sökning på registreringsnummer och webbshopen visar alla relevanta produkter för det specifika fordonet som identifierats via registreringsnumret. Kunderna kan även söka på särskilda artikelnummer, alternativa artikelnummer eller bestämda bilmärken och bilmodeller.

Förutom de olika sökfunktionerna, har Nissens även genomfört en rad andra initiativ för att öka kvaliteten av deras kundtjänst. Exempelvis drar webbshopen alltid av kundernas fasta rabatt och visar därmed direkt deras egentliga pris. Om kunderna är vana vid att beställa många produkter per gång, finns det även en möjlighet att ladda upp en fil med artikelnummer och antal. På så sätt slipper de krävande tangentbordsarbete.

Rapportgenerator

Nissens har mycket kunskap och mängder av data om deras produkter som skapar ett mervärde såväl intern som externt bland deras kunder. Med detta i åtanke har Nissens skapat en rapportgenerator som utgör den andra delen av deras kundportal.Rapportgeneratorn, som även är tillgänglig för den interna personalen, skapar ett stort värde för det interna arbetsflödet och personalen på Nissens 18 dotterbolag kan nu erbjuda betydligt bättre kundservice än tidigare. Eftersom all information är samlad i ett system, där man snabbt och problemfritt kan hämta produktinformation och produktritningar av Nissens samtliga artiklar, har kundportalen markant förenklat personalens arbetsflöde.

Rapportgeneratorn är givetvis även tillgänglig för Nissens många kunder, oavsett marknadsområde, och kunderna genererar rapporter baserade på mallar som har tagits fram av Nissens. När en kund efterfrågar en rapport, avseende en särskild artikel, genereras den utifrån de data som finns i Nissens system. På så sätt ger Nissens åtkomst till sina data i det egna system och delar därmed sina kunskaper med kunderna – en service som skapar mervärde för kunderna, utöver själva produkterna, eftersom de snabbt och enkelt får åtkomst till viktig information.

Webbshop

I den moderna världen är det essentiellt att till 100% kunna anpassa rapporterna enligt kundernas behov. Därför har vi lagt stor vikt på att skapa ett flexibelt system som kan byggas ut i takt med input som Nissen får från kunderna. Vi kan inte förutse framtida behov och därför är det avgörande att vi skapar ett system som kan formas i olika riktningar

Nedladdnings­center

Den tredje huvudkomponenten av Nissens kundportal är nedladdningscentrat som ger åtkomst till dokument som kan ha relevans för den enskilda kunden. Dokumenten kan både vara rapporter som genererats av kunden i rapportgeneratorn och dokument som direkt har laddats upp till specifika kunder av Nissens personal.

För vissa kunder kan det t.ex. vara av relevans att få en veckovis översikt över Nissens lagerstatus för en specifik produkt som kunden ofta beställer. Andra dokument, där det kan vara väsentligt för kunderna att alltid ha en aktuell version, är bl.a. prislistor, produktlistor och produktritningar. Via nedladdningscentrat kan kunderna kontinuerligt logga in och hämta specifika dokument som är viktiga för deras handel.

Syftet med kundportalen och allt som den innehåller är, kort sagt, att ha en plats dit Nissens kunder kan gå för att hämta informationen som de har användning för i deras samarbete med Nissens. Därmed är det också enkelt och smidigt för kunderna att göra sina inköp hos Nissens.

24 timmars garanti i hela Europa

Som en del av den förbättrade kundtjänsten garanterar webbshopen leverans inom 24 timmar inom hela Europa av samtliga 10 000 produkter. Webbshopen globala logistik ger enkelt kunderna den unika möjligheten att själva bestämma från vilket land och område de önskar få sina varor levererade.

Valet har givetvis inflytande på pris och leveranstid. Vid akuta ärenden är Nissens kunder är alltså garanterade att motta de saknade delarna inom 24 timmar mot en bestämd kostnad. Vid vanliga beställningar kan de däremot få bra rabatter om de t.ex. beställer från Nissens centrallager med en smula längre leveranstider men lägre priser.  

En flexibel lösning med otaliga möjligheter

Nissens kundportal är uteslutande baserad på Bizzkit-plattformen som har utvecklats av Hesehus, där en perfekt samverkan mellan PIM, DAM, CMS och webbshop, möjliggör skräddarsydda lösningar med exakt de funktioner och egenskaper som Nissens har användning för.

Det var viktigt för Nissens att deras e-handelslösning var mycket flexibel i relation till vilka kunder som skulle ha möjligheten att komma åt olika funktioner, dokument och data i deras kundportal. För att kunna leverera ett extremt flexibelt system till Nissens, delades deras kundportal upp utifrån hierearkier i relation till regioner (EU, CN, US), länder, kundgrupper och kunder.

Dessutom har systemet skapats med möjligheten att ansluta och bortkoppla olika funktioner. På så sätt kan Nissens själva styra vilka möjligheter som enskilda kunder ska ha i kundportalen. En flexibilitet som gör det möjligt att personalisera kundportalen och samtidigt ge Nissens otaliga möjligheter avseende vad de vill dela med kunderna.

Det har bl.a. haft en positiv effekt på Nissens marknadsföring eftersom det möjliggör riktade kampanjer mot specifika målgrupper. Med andra ord kan Nissens exempelvis ta fram en kampanj med ett särskilt erbjudande som endast är avsett för en bestämd målgrupp. En möjlighet som i stor grad öppnar upp för nya initiativ inom försäljningsavdelningen.