Dörröppningslösningar

Med webbshoppen använder världens ledande leverantörer av dörröppningslösningar och låssystem alla synergier mellan sina varumärken optimalt och säkerställer därmed en lägre kostnadsnivå.

​​​​​​​Flexibel produktion

Företagets många varumärken kan skapa produktkataloger och prislistor baserat på egen design.

​​​​​​​Internationell lösning

Anpassas gentemot koncernens bolag som är fördelade på sex kontinenter för att bibehålla varumärkesidentiteten.

​​​​​​​Lägre kostnadsnivåer

Effektivisering och bättre användning av synergier mellan varumärken säkrar lägre kostnadsnivåer.

Från regionalt företag till internationell koncern

Världens ledande koncern inom dörröppningslösningar och låssystem har över 150 företag. I synnerhet inom det snabbt växande elektromekaniska säkerhetssegmentet har koncernen en ledande position inom områden som åtkomstkontroll, identifieringsteknik, dörrautomatisering och hotellsäkerhet.

Sedan grundandet 1994 har gruppen vuxit från ett regionalt företag till en internationell koncern med omkring 44 000 medarbetare och en omsättning på över 43 miljarder danska kronor, och koncernen huserar idag varumärken som t.ex. Yale, Lockwood, Medeco, EM Entrematic och danska Ruko.

Världens ledande koncern inom dörröppningslösningar och låssystem har över 150 företag.
Utnyttjar synergierna mellan varumärken

Utnyttjar synergierna mellan varumärken

Med en rad varumärken under vingarna stod den internationella gruppen med utmaningen att undvika förvirrande varumärkesbudskap till marknaderna, för många olika tekniska plattformar, ineffektiv katalogproduktion och inte minst för höga omkostnader.

Delande av enorma mängder data

För världens ledande leverantörer av dörröppningslösningar och låssystem var visionen att dela den enorma mängden data mellan de enskilda varumärkena, vilket uppnåddes genom utvecklandet av deras egen One Web Master Product Catalogue (MPC).

MPC:n innehåller en avancerad produktdatabas (PIM) och mediabank (DAM), som används till automatisk katalog- och prislisteproduktion. Den fungerar dessutom som leverantör av texter, bilder och produktinformation till företagens hemsidor och webshops. Via en inloggningsbaserad webbplats kan det enskilda företaget under i gruppen nu ta fram kompletta kataloger och prislistor utan krav på installation av något särskilt program.

Designen på den automatiska katalogen baseras antingen på gruppen:s standardiserade katalogdesign eller på det enskilda företagets egen design. På några minuter presenteras användaren för en färdig PDF i antingen låg upplösning för vanlig utskrift eller i hög upplösning inklusive skärmärken klar för tryck.

För världens ledande leverantörer av dörröppningslösningar och låssystem var visionen att dela den enorma mängden data mellan de enskilda varumärkena, vilket uppnåddes genom utvecklandet av deras egen One Web Master Product Catalogue (MPC).

Resultaten

Världens ledande koncern inom dörröppningslösningar och låssystem har parallellt sjösatt projektet One Web, vars ändamål är att förena koncernens 280 hemsidor och 850 domäner i ett nytt globalt hemsideuniversum, som säkerställer en tydlig och genomgående kommunikation på nätet.

MPC:n har i många fall integrerats med de enskilda företagens ekonomisystem och levererar data till många av företagens hemsidor och e-butiker, bland annat till EM Entrematic. EM Entrematic lanserade under hösten 2009 sin e-butik för sex stora utvalda återförsäljare, och endast sex månader senare lade de utvalda återförsäljarna 45 % av alla sina ordrar elektroniskt.

EM Entrematic har sedan öppnat upp webshoppen för en större skara återförsäljare och har lagt till flera språkversioner – hela tiden med MPC:n som kärna.