Døråbningsløsninger

Med webshoppen udnytter verdens førende leverandører af låsesystemer synergierne imellem deres brands optimalt og dermed sikres et lavere omkostningsniveau.

DoorOpeningSolutions udnytter synergien mellem deres brands for at sikre lave  omkostninger

Fleksibel produktion

Selskabets mange brands kan oprette varekataloger og prislister ud fra eget design.

International løsning

Tilpasses koncernens selskaber, som er fordelt på 6 kontinenter, så brandidentitet fastholdes.

Lavere omkostningsniveau

Effektivisering og bedre udnyttelse af synergier mellem brands sikrer lavere omkostningsniveau.

Fra regionalt selskab til international koncern

Verdens førende koncern inden for døråbningsløsninger og låsesystemer tæller mere end 150 virksomheder. Især i det hurtigt voksende elektromekaniske sikkerhedssegment har koncernen en førende position inden for områder som adgangskontrol, identifikationsteknologi, dørautomatisering og hotelsikkerhed.

Siden grundlæggelsen i 1994 er den vokset fra et regionalt selskab til en international koncern med omkring 44.000 medarbejdere og en omsætning på over 43 milliarder DKK og koncernen huser i dag brands som fx Yale, Lockwood, Medeco, EM Entrematic og danske Ruko.

Fra regional til international
Koncernen havde et ønske om at udnytte synergierne de enkelte brands imellem og dermed sikre et lavere omkostningsniveau

Udnytter synergierne mellem brands

Med en vifte af brands under vingerne stod låsesystems-koncernen med udfordringen om at undgå forvirrende brandbudskaber til markederne, for mange forskellige tekniske platforme, ineffektiv katalogproduktion og ikke mindst for høje omkostninger. Med andre ord stod koncernen med et ønske om at udnytte synergierne de enkelte brands imellem og dermed sikre et lavere omkostningsniveau.

Deling af enorm mængde data

For verdens førende leverandører af døråbningsløsninger og låsesystemer var vision at dele den enorme mængde data mellem de enkelte brands, hvilket blev opnået med udviklingen af deres eget One Web Master Product Catalogue (MPC) bygget på Bizzkit e-commerce platformen.

MPC’en indeholder en avanceret produktdatabase (PIM) og mediebank (DAM), der bruges til automatisk katalog- og prislisteproduktion. Den fungerer desuden som leverandør af tekster, billeder og produktinformationer til selskabernes websites og webshops

Via et login-baseret website kan det enkelte selskab i koncernen nu udarbejde komplette kataloger og prislister uden krav om installering af et bestemt stykke software. Designet til det automatiske katalog er enten baseret på koncernens standard katalogdesign eller på det enkelte brands eget design. På få minutter bliver brugeren præsenteret for en færdig PDF i enten lav opløsning til almindelig udskrift eller i en høj opløsning inkl. skæremærker klar til tryk.

Der deles enorme mængder data via One Web Master Product Catalogue (MPC) bygget på Bizzkit e-commerce platformen.

Resultaterne

Verdens førende leverandører af døråbningsløsninger og låsesystemer har parallelt søsat projektet One Web, hvis formål er at forene koncernens 280 hjemmesider og 850 domæner i et nyt globalt hjemmesideunivers, der sikrer en tydelig og ensartet kommunikation på nettet

Verdens førende leverandører af døråbningsløsninger og låsesystemer har parallelt søsat projektet One Web, hvis formål er at forene koncernens 280 hjemmesider og 850 domæner i et nyt globalt hjemmesideunivers, der sikrer en tydelig og ensartet kommunikation på nettet.

MPC’en er i mange tilfælde integreret med de enkelte selskabers økonomisystemer og leverer data til mange af selskabernes hjemmesider og webshops herunder bl.a. EM Entrematic. EM Entrematic lancerede i efteråret 2009 deres webshop for seks store udvalgte forhandlere, og blot seks måneder senere placerede de udvalgte forhandlere 45% af alle deres ordrer elektronisk.

EM Entrematic har efterfølgende åbnet webshoppen op for en større skare af forhandlere og har tilføjet flere sprogversioner – stadig med MPC’en som kernen.