Plandent

Enkel nybeställning och återbeställning, möjligheten för vidareförsäljning och kunskapsdelning, bildigenkänning och individualiserad marknadsföring är några av funktionerna som bidrar till att Plandent i dag hämtar hem 80% av deras omsättning på nätet.

Från kund till kund

Kunderna kan utannonsera begagnad utrustning och dela fackkunskap.

Bildigenkänning

En handla-smart-app med bildigenkänning ser till att man kan shoppa snabbt, enkelt och problemfritt.

Egen profilsida

Efter inloggning får man en bra överblick över orderhistorik och favoritlistor.

80% av försäljningen sker på nätet

Danmarks största leverantör av utrustning, IT och utbildningar för tandläkarkliniker, Plandent, hämtar nu hem den största delen av deras omsättning över internet.

Plandents e-handelslösning har ständigt uppdaterats och vidareutvecklats. På så sätt har kunderna alltid garanterats en optimal handelsupplevelse på nätet.

Detta har medverkat till att Plandent – med en marknadsandel på cirka 50% - idag hämtar hem 80% av deras omsättning över internet. Utöver det, finns även Plandents app - Smartkøb - som gör det ännu enklare för klinikerna att handla på nätet.

Danmarks största leverantör av utrustning, IT och utbildningar för tandläkarkliniker, Plandent, hämtar nu hem den största delen av deras omsättning över internet
Plandents webbshop har många unika funktioner. Dessa har utvecklats med särskild hänsyn till Plandents behov.

B2B-webbshop med mängder av kundfördelar

Plandents webbshop har många unika funktioner. Dessa har utvecklats med särskild hänsyn till Plandents behov. Webbshopen är uppbyggd på så sätt, att var och en av Plandents kunder, som huvudsakligen utgörs av tandläkarkliniker, har en egen användarsida. Efter inloggning är det möjligt för kunden att se, i varje separat produktbeskrivning samt produktlistan, hur mycket kliniken brukar köpa av den aktuella produkten – inköpen listas för hela två år tillbaka i tiden.

Likaså kan kunderna se tidpunkt och antal för det som deras klinik senast beställde av produkten. Detta förenklar arbetet med att återbeställa produkter som de tidigare har köpt och sparar tid åt kunderna. Utöver detta kan kunderna skapa egna favoritlistor som också förenklar och snabbar upp processen med att beställa önskade produkter.

Försäljning av material mellan kunder

En mycket unik funktion på Plandents webbplats är, att webbplatsen ger Plandents kunder möjligheten att utannonsera begagnad tandläkarutrustning som andra kunder hos Plandent därmed kan se och köpa.

I relation till denna funktion, är Plandent inte involverade i själva försäljningsprocessen utan ansvarar uteslutande för funktionaliteten bakom annonssystemet. Plandent tjänar inga pengar på denna funktionen, men den är en del av företagets ambition om att erbjuda kunderna en helhetslösning, där de inte bara kan köpa tandläkarutrustning, utan även inhämta professionell kunskap och inspiration.

En mycket unik funktion på Plandents webbplats är, att webbplatsen ger Plandents kunder möjligheten att utannonsera begagnad tandläkarutrustning som andra kunder hos Plandent därmed kan se och köpa.

Targeted marketing

Bizzkit lösningen ger Plandent möjligheten att rikta deras marknadsföring mot separata kundgrupper. Exempelvis kan Plandent skapa specifika välkomstsidor som visas efter inloggning. Därmed kan alltså välkomstsidan anpassas och optimeras för den enskilda kunden. Något som i förlängningen bidrar till att öka Plandents försäljning.

Internetbeställning med bildigenkänning

Under våren 2016 gick Plandent live med deras nya app Smartkøb. Med appen kan man t.ex. som en klinikassistent ta bilder av Plandents produkter och använda bildigenkänningen för att hitta produkterna samt varianter av dessa. Sedan kan man lägga önskade produkter i varukorgen och skicka in en beställning. Snabbt, enkelt och lätt.

Smartkøbs skanningsfunktion kan också användas för att skanna in streckkoder. Därefter följer man samma tillvägagångssätt som ovan nämnt. Dessutom är det, precis som i webbshopen, även enkelt för kunderna att göra en återbeställning av tidigare beställningar via Smartkøb-appen. Det är alltid möjligt att få en översikt av orderhistoriken och kunden kan välja att endast se den enskilda klinikens produkter. Även här har man gjort det enkelt för kunden, som direkt från listan kan placera produkter och ett bestämt antal av dem i varukorgen, eller hoppa vidare till produktinformationen.