Persondata-policy

Bizzkit persondatapolitik beskriver, hvordan Bizzkit indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken er gældende for personoplysninger, som du afgiver til Bizzkit fx ved tilmelding til vores nyhedsbrev eller et af vores events, eller som Bizzkit indsamler på hjemmesiden www.bizzkit.com. Bizzkit er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse omkring Bizzkits persondatapolitik kan ske via kontaktoplysningerne listet nederst i politikken.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål, og hvad er retsgrundlaget for behandlingen

Brug af bizzkit.com

Når du besøger www.bizzkit.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden fx hvilken type browser, du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies. Læs mere i vores cookie information.

Formålet med indsamlingen er at udarbejde statistik og dermed kunne analysere, hvordan du bruger og færdes på hjemmesiden, så vi på baggrund heraf kan optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion. Derudover er formålet med indsamlingen ligeledes at kunne foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, LinkedIn og Google. Behandlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevant nyt om e-handel.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse. Yderligere oplysning om firma, navn og titel i tilmeldingsformularen er helt op til dig. Vi indsamler også oplysninger om, hvor og hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet og hvor og hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om og hvornår du åbner nyhedsbrevet og hvilke artikler, du klikker på mv.

Formålet med indsamlingen er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, at udarbejde statistik til brug for optimering af vores nyhedsbrev, til markedsføring af vores ydelser og for at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.  

Kontaktformular

Når du kommunikerer med os via vores kontaktformular, indsamler og behandler vi oplysning om dit navn, titel, firma, telefonnummer og e-mailadresse.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at vi kan besvare de spørgsmål, du måtte have og sende dig de oplysninger, du efterspørger.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Bizzkits Facebook-side

Når du besøger vores Facebook-side, skal du være opmærksom på, at vi bruger deres analyseværktøj "Page Insigths', så vi kan føre statistik over besøgende og få indsigt i brugernes adfærd på vores side, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger, interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv.

I den forbindelse indsamler vi og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige. Når du besøger vores Facebook-side kan du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger her. Vi har sammen med Facebook indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her.

Billeder

I forbindelse med større konferencer, seminarer og events, der enten afholdes af Bizzkit, eller hvor Bizzkit er partner/sponsor, tages der billeder og filmoptagelser. Billederne/optagelserne vises på www.bizzkit.com og/eller på Facebook, YouTube og LinkedIn.

Formålet er at give stemningsbilleder/optagelser fra konferencen/seminaret/eventet samt at bruge billederne i forbindelse med markedsføring af tilsvarende konferencer, seminarer og events.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningenes art 6, stk. 1, litra a og f.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Som nævnt i foregående afsnit sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har her foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger omkring dette, kan du henvende dig via kontaktoplysningerne listet nederst i politikken.

Videregivelse af personoplysninger

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Blandt andet videregives oplysning om din e-mailadresse, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, til MailChimp, der forestår udsendelse af vores nyhedsbreve.

Vores eksterne samarbejdspartnere er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Tre af vores databehandlere, Google Analytics v/Google LLC, Facebook Inc og LinkedIn Corporation er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLCs certificering

Kopi af Facebook Inc.s certificering

Kopi af LinkedIn Corporations certificering

Dine rettigheder

For at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er altid berettiget til at anmode os om hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvad formålet med vores registrering er, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt hvor oplysningerne stammer fra. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal vi bede dig sende en skriftlig anmodning til info@bizzkit.com. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.  

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger om dig selv gjort korrekte af os. Hvis du opdager fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, skal vi bede dig om at rette skriftlig henvendelse til os på info@bizzkit.com, så vi kan tilrette oplysningerne.

Retten til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.  

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå i opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger – som vi behandler om dig – ikke er korrekte.    

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har derefter ret til at overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Ligeledes har du ret til – af grunde, der vedrører din personlige situation – at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser beskrevet i ovenstående afsnit.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af dine personoplysninger, herunder tilbagekaldelse af samtykke til fx vores nyhedsbrev. Hvis du ønsker at afmelde dig vores nyhedsbrev, skal du blot følge instruktionen her.

Retten til at klage

Du kan til hver en tid indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Du kan bl.a. indgive din klage på mail dt@datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00.​​​​​​​

Sletning af persondata

De oplysninger, vi har indsamlet om din brug af hjemmesiden, bliver automatisk slettet, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 14 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev bliver slettet, når du trækker dit samtykke tilbage/afmelder dig nyhedsbrevet. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i to år efter, at vi sidste gang sendte dig nyhedsbrevet.

Din sikkerhed

Vi har hos Bizzkit gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kontakt os

Bizzkit (ejet af Hesehus A/S) er dataansvarlig for de persondata, der indsamles via www.bizzkit.com.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Bizzkit
Englandsgade 24
5000 Odense C
Tlf.: +45 70 22 09 09
info@bizzkit.com

​​​​​​​Ændringer i persondatapolitikken

Skulle vi på noget tidspunkt foretage ændringer i vores persondatapolitik, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på vores hjemmeside.  Dette er version 2 af Bizzkits persondatapolitik dateret den 23.12.2019.