Personvernerklæring

Bizzkit's personvernerklæring beskriver hvordan Bizzkit innhenter og behandler personopplysninger om deg. Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du oppgir til Bizzkit, for eksempel når du melder deg på nyhetsbrevet eller et av arrangementene våre, eller som Bizzkit innhenter på nettstedet www.bizzkit.com. Bizzkit er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Alle henvendelser vedrørende Bizzkits personvernerklæring kan foretas via kontaktinformasjonen som du finner nederst i erklæringen.

Hvilke personopplysninger innhenter vi, til hvilke formål og hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Bruk av bizzkit.dk

Når du besøker www.bizzkit.com, innhenter vi automatisk personopplysninger om deg og din bruk av nettstedet, for eksempel hvilken type nettleser du bruker, IP-adressen din, herunder nettverkslokasjon og informasjon om datamaskinen din. Personopplysninger innhentes bl.a. ved bruk av informasjonskapsler. Les mer i avsnittet om informasjonskapsler.

Formålet med innhentingen er:

  • å utarbeide statistikk og dermed kunne analysere hvordan du bruker og navigerer på nettstedet, slik at vi på bakgrunn av dette kan optimalisere brukeropplevelsen din og nettsidens funksjon.
  • å kunne gjennomføre målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, LinkedIn og Google.

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne beskytte våre interesser i å forbedre nettstedet og vise deg relevante nyheter om e-handel.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6, nr. 1, bokstav a) og f).   

Nyhetsbrev

Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, innhenter vi e-postadressen din. Ytterligere informasjon om firma, navn og tittel i registreringsskjemaet er helt opp til deg. Vi samler også inn personopplysninger om hvor og når du meldte deg på nyhetsbrevet, og hvor og når du meldte deg av nyhetsbrevet. Når du mottar nyhetsbrevet, registrerer vi om og når du åpner nyhetsbrevet og hvilke artikler du klikker på mv.

Hensikten med innhentingen er å ivareta vår interesse av å kunne levere nyhetsbrev til deg, å utarbeide statistikk til bruk for optimalisering av nyhetsbrevene våre, til markedsføring av tjenestene våre og for å kunne dokumentere ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet. Nyhetsbrev om produktet er en del av hovedleveransen, dvs. f.eks. oppdateringer om nye funksjoner i tjenestene/produktene, driftsmeldinger osv.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6, nr. 1 bokstav a) og b).  

Kontaktskjema

Når du kommuniserer med oss via kontaktskjemaet vårt, innhenter og behandler vi opplysninger om navnet ditt, tittel, firma, telefonnummer og e-postadresse.

Hensikten med innhentingen og behandlingen er at vi skal kunne svare på de spørsmål du måtte ha og sende deg den informasjonen du ber om.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6, nr. 1, bokstav b), c) og f).  

Jobbagent

Når du registrerer deg hos jobbagenten vår, innhenter og behandler vi informasjon om navnet ditt og e-postadressen.

Hensikten med innhentingen og behandlingen er at vi kan gjøre deg oppmerksom på aktive stillingsannonser som passer til de arbeidsområdene og stillingstypene du selv har angitt som aktuelle.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6, nr. 1, bokstav b), c) og f).  

Rekrutteringssystem

Når du søker via nettstedet vårt for å komme i betraktning til en av de ledige stillingene våre, innhenter og behandler vi personopplysninger om navnet ditt, e-postadressen og dokumenter som er relevante for jobben som f.eks. CV, søknad og vitnemål. Vi overholder til enhver tid gjeldende lovgivning på området vern av personopplysninger, og dataene dine lagres i rekrutteringssystemet vårt i inntil 6 måneder. Deretter slettes de automatisk, med mindre du aktivt velger å fornye søknaden din med ytterligere 6 måneder.

Hensikten med innhentingen og behandlingen er at vi skal kunne vurdere kompetansen din i forhold til stillingen du har søkt på.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6, nr. 1, bokstav a), b), c) og f).  

Bizzkit’s Facebook-side

Når du besøker Facebook-siden vår, skal du være oppmerksom på at vi bruker deres analyseverktøy «Page Insights», slik at vi kan føre statistikk over besøkende og få innsikt i brukernes atferd på siden vår, inkludert antall likes, hvem som liker, antall sidevisninger, interaksjoner med siden, tilbakekalling av likes og rekkevidden av innlegg osv. I den forbindelse innhenter vi og Facebook personopplysninger som felles behandlingsansvarlige. Når du besøker Facebook-siden vår, kan du få tilgang til informasjon om denne behandlingen. Du kan få flere personopplysninger her. Sammen med Facebook har vi inngått en avtale om felles behandlingsansvar. Du kan lese avtalen her.

Som nævnt i foregående afsnit sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har her foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger omkring dette, kan du henvende dig via kontaktoplysningerne listet nederst i politikken.

Bilder

I forbindelse med større konferanser, seminarer og arrangementer, som enten avholdes av Bizzkit, eller hvor Bizzkit er partner/sponsor, tas det bilder og filmopptak. Bildene/opptakene vises på www.bizzkit.com og/eller på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.Formålet er å gi stemningsbilder/opptak fra konferansen/seminaret/arrangementet og å bruke bildene i forbindelse med markedsføring av tilsvarende konferanser, seminarer og arrangementer.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

Legitime interesser som forfølges ved behandlingen

Som nevnt i forrige avsnitt skjer vår behandling av personopplysningene dine delvis på grunnlag av regelen om interesseavveining i personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f). Vi har her foretatt en avveining av våre legitime interesser i å forbedre nettstedet, sikkerheten og forhindre svindel, og dine interesser i å sikre at dine interesser eller grunnleggende rettigheter eller friheter ikke overstiger våre interesser. Ønsker du mer informasjon om dette, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som står oppført nederst i erklæringen.

Mottakere av personopplysninger

Personopplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av nettstedet, til å sende nyhetsbrev samt til målrettet markedsføring, inkludert retargeting. Blant annet blir informasjon om e-postadressen din videreformidlet, dersom du har meldt deg på nyhetsbrevet vårt, til ActiveCampaign, som står for utsendelsen av nyhetsbrevene våre.

Våre eksterne samarbeidspartnere er databehandlere etter vår instruks og behandler data som vi er behandlingsansvarlige for. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

Noen av databehandlerne våre, Google, Meta og LinkedIn/Microsoft, er plassert i USA eller eies av et selskap plassert i USA. Dataoverføringer til USA er mulige ved overføring av Google, Meta eller LinkedIn til deres underdatabehandlere eller tilknyttede selskaper, enten til videre behandling for egne formål i henhold til den avtalen som er inngått med Bizzkit, eller i forbindelse med US-nasjonale myndigheters anmodninger i overensstemmelse med FISA-702, CLOUD-Act og EO 12333.

De tilstrekkelige garantiene for overføring av personopplysninger til USA er sikret ved at databehandleren har skrevet under på EUs standardkontrakter (SCC-er) i henhold til artikkel 45 i EUs generelle personvernforordning. Merk: Overføringer fra EU til USA skjer hos databehandlerne og på deres initiativ og disse skal betraktes som eksportører i ovennevnte scenarier.

Vi har utført Transfer Impact Assessments (TIA) og konkludert med at tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger er på plass til å garantere i det vesentlige tilsvarende europeiske vesentlige rettigheter i importlandene (USA). For å være fullstendig transparente understreker vi at gjeldende EU-lovgivning ikke inneholder noen beslutning om tilstrekkelighet og at USA derfor fortsatt anses som et usikkert tredjeland. I USA er det imidlertid lovgivning på plass som støtter konklusjonen i vår TIA.

Mottakere:
Meta (Facebook, Instagram) - Retargeting
LinkedIn – Retargeting
Google (YouTube, Google Analytics, Google Ads, AdWords) – Analyse og retargeting
ActiveCampaign – CRM-system
Mouseflow – Varmekart til analyse
Sleeknote – Datainnsamlingsverktøy, integreres med ActiveCampaign
Dreamdata – Analyse
Leadfeeder – Generering av kundeemner
SimpleAnalytics – Statistikk og anonym analyse
Piwik PRO – Statistikk og anonym analyse

Dine rettigheter

For å skape åpenhet rundt vår behandling av personopplysningene dine, skal vi som behandlingsansvarlig informere deg om rettighetene dine.

Rett til innsyn

Du har alltid rett til å anmode oss om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, hva formålet med registreringen vår er, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av personopplysninger det evt. måtte være, samt hvor personopplysningene stammer fra. Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, ber vi deg sende en skriftlig anmodning til info@bizzkit.com. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å dokumentere at du er den, du gir deg ut for å være.  

Rett til retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Hvis du oppdager feil i de personopplysningene som vi har registrert om deg, må vi be deg om å kontakte oss skriftlig på info@bizzkit.com, slik at vi kan korrigere personopplysningene.

Rett til sletting

I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av personopplysningene dine slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen.  

Rett til begrensning av behandling

I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset til kun å innebære noen av behandlingsformålene.    

Rett til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysninger, som du selv har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du har da rett til å overføre personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere

Du har til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som utføres for å kunne målrette den direkte markedsføringen vår. Du har også rett til – av grunner knyttet til din særlige situasjon – å protestere mot den behandling av personopplysningene dine som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser beskrevet i avsnittet ovenfor.

Underretningsplikt i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingHvis du på noe tidspunkt utøver din rett til å få tilgang til, slette eller korrigere vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å bli varslet om utfallet av anmodningen din.

Rett til å trekke tilbake et samtykke

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysningene dine, herunder tilbakekall av samtykke til f.eks. nyhetsbrevene våre. Hvis du ønsker å melde deg av nyhetsbrevene våre, følger du ganske enkelt instruksjonen her.

Rett til å klage

Du kan til enhver tid inngi en klage på vår behandling av personopplysningene dine til det danske Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Du kan bl.a. inngi klagen din på e-post dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene vi har innhentet om din bruk av nettstedet, slettes automatisk når du ikke har besøkt nettstedet på 14 måneder.

Personopplysninger som innhentes i forbindelse med at du meldte deg på nyhetsbrevene våre, vil bli slettet når du trekker tilbake samtykket/melder deg av nyhetsbrevet. Vi kan imidlertid lagre dokumentasjon om samtykket ditt i to år etter at vi sendte deg nyhetsbrevet siste gang.

Din sikkerhet

Vi har hos Bizzkit gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt, endres eller forringes, og mot at de skal bli kjent for uvedkommende eller misbrukes.

Kontakt oss

Bizzkit er behandlingsansvarlig for personopplysningene som innhentes via www.bizzkit.com.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til personvernerklæringen vår, eller du ønsker å utøve én eller flere av rettighetene dine, kan du kontakte vår Compliance Officer & Legal Assistant eller sende en e-post til vår generelle innboks, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig:

Bizzkit (owned by Hesehus)

Englandsgade 24

5000 Odense C

Tlf.: +45 70 22 09 09

info@bizzkit.com

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen til enhver tid. Endrede erklæringer publiseres på bizzkit.com og er til enhver tid tilgjengelige for offentligheten slik at de registrerte kan holde seg oppdatert.Dette er versjon 5 av Bizzkit's personvernerklæring datert 14.05.2023.