8 april 2019

Internationalisera e-handel
​​​​​​​framgångsrikt 

Gabriella Gall från Pixel Nordic, partner med Bizzkit

Gästbloggare:

Gabriella Gall
Partner och CMO på Pixel Nordic
SEO-bureau och Bizzkit-partner
gabriella.gall@pixel.se

En case study om  SEO för att genomföra en lyckad global lansering från ett plattforms­perspektiv

Står du inför en global expansion under 2019? Om ja, kommer sannolikt en större investering krävas för att åstadkomma både etablering och tillväxt på de nya målmarknaderna. Inledningsvis, bör en hög prioritet vara att definiera och lansera en övergripande kanal strategi för trafikanskaffning och naturlig länktillväxt. Trafikanskaffning generellt och speciellt trafikanskaffning genom SEO kommer sannolikt att vara avgörande för hur lönsam expanderingen till nya marknader blir.

Bizzkit Partner Pixel förklarar hur SEO-strategin kan öka din internationella e-handel

En grundläggande faktor att adressera vid expandering till nya marknader genom organisk tillväxt är etableringen av den lokala varumärkeskännedomen. Definiera vilken strategi som är lämpligast givet segmentets konkurrenssituation, bolagets målsättning och tidsram för en framgångsrik etablering och ökning av marknadsandelar.

Förståelse för sökbeteendet på den lokala marknanden och genomförande av organisk länkanskaffning är två viktiga komponenter att prioritera. Oavsett e-handelns målsättning och strategi, behöver du initialt identifiera en e-handelslösning som möter de tekniska kraven vad gäller grundläggande SEO-element.

I den här artikeln, kommer vi att fokusera på vilka grundläggande SEO-element som du bör verifiera att din e-handelslösning stödjer med målsättningen att genomföra en lyckad global expansion av din e-handel.

SEO-expertens 4 tips för att främja en framgångsrik internationalisering av din
​​​​​​​e-handel:

#1
Säkerställ att e-handelslösningen stödjer olika URL:er: /dk/ /sv/ /en/. eller stödjer multipla domänerna på samma plattform (.dk .se .com). För att kunna erbjuda besökare och sökmotorer unika landningssidor på respektive språk, bör någon form av flerspråksstöd finnas implementerat. För att effektivisera arbetsprocessen, går det utmärkt att arbeta med olika varianter av språkspecifika templates. För att ha möjligheten att positionera varumärke och att ranka i det lokala sökresultatet, är det direkt avgörande att kunna erbjuda unikt innehåll på rätt språk mot rätt målmarknad. För att tydliggöra relationerna mellan de olika landsversionerna och språkversionerna för sökmotorerna, bör e-handelslösningen stödja implementation av hreflang-taggar.

#2
För att möjliggöra ranking i det lokala sökresultatet, krävs det unikt innehåll med lokalt optimerade grundläggande SEO-element i framförallt titel, text, H1, URL, kategori men även i meta description. Det innebär att du med fördel kan använda den lokala staden, landet eller området i samtliga SEO-element. En utav de viktigaste faktorerna som ibland förbises vid val av e-handelslösning, är möjligheten att kunna definiera specifika URL:er för respektive land och marknad (till exempel /toys/ för den engelska marknaden, /legetøj/ för den danska marknaden och /leksak/ för den svenska marknaden. URL strukturen kan definieras i databasen eller på backend-nivå

#3
För att bli framgångsrik globalt genom organiska ranking, behöver du definiera och implementera en global länkanskaffningsstrategi med målsättningen att få starka länkar till din e-handel i respektive land. Målsättningen är att skapa lokala varumärkeskännedom som genererar lönsam organisk trafik i respektive land. Ett användbart tillvägagångssätt för att skaffa länkar är att exekvera en outreach strategi där du tillhandahåller värdefullt innehåll till lokala företag, organisationer och tidskrifter vilket ökar möjligheten för publicering av innehållet som refereras till din e-handel


#4
Köpbetendet online varierar länder emellan och utbudet av betallösningar påverkar besökarens sannolikhet att slutföra beställningen (https://info.dibs.se/svensk-ehandel-2018). Oberoende land, måste e-handeln kunna erbjuda de lokala besökarna att beställa sina varor genom sin föredragna betalningsmetod. Vid internationalisering av e-handel till nya marknader, krävs därför en e-handelslösning som stödjer hantering av transaktionell data främst vad gäller olika betallösningar, valutastöd men även stöd för olika fraktalternativ och momssatser.

Case study Footway

- SEO-strategi för lönsam global expansion

Footway startades 2010 och finns idag i elva länder. Footway grundades med visionen att erbjuda skoälskare den bästa köpupplevelsen.

Sedan starten av samarbetet med Pixel under 2015 har företaget ökat omsättningen med 167 procent. Footway hade lanserat en ny site vilket resulterade i att Footway tappade synlighet hos Google. Footway tog hjälp av Pixel och inom ett par dagar hade man en åtgärdsplan klar. Inom bara några veckor hade Footway fått tillbaka synligheten på Google.

Den positiva effekten av det lokala SEO-arbetet resulterade i att SEO blev en del av Footways övergripande go-to-market strategi när Footway skulle expandera till tio nya marknader. Footway förstod vikten av SEO för att optimera kundupplevelsen online likväl som att driva lönsam trafik. Footway och Pixel planerade för att använda liknande SEO-åtgärder i resterande delar av världen, vilket resulterade i att Pixel satte ihop ett team med djup förståelse för målgruppen, produktutbudet, målsättningarna och budget.


Bizzkit-partner, Pixel, har utvecklat en långsiktig internationell SEO-strategi för Footway

Samarbetet mellan Pixel Nordic och Footway resulterade i följande strategi:

Pixel startade arbetet med en teknisk analys där man tittade på alla tänkbara tekniska aspekter som hämmade sajten. Därefter gjorde Pixel en prioriteringslista med åtgärder och påbörjade förbättringsarbetet. Parallellt med den tekniska analysen påbörjades en omfattande innehållsstrategi för att optimera sajten ytterligare. Den tredje delen av arbetet blev också att kontinuerligt arbeta med att få in starka och kvalitativa länkar i alla elva länder.

Vad Pixel Nordic gjorde:

  • Upprättade en teknisk analys och gjorde en prioriteringslista som Footway agerade på.
  • Definierade en omfattande innehållsplan i de nordisk länderna som man operativt implementerade och sedan rullade ut i övriga länder.
  • Definierade en global länkstrategi som man rullade ut i alla elva länder där Footway finns representerat.
  • Löpande analys och monitorering för att säkerställa fortsatt toppranking för prioriterade sökord i respektive land.

Målsättningen för samarbetet var att implementera en långsiktig global SEO-strategi för att öka den organiska synligheten och de organiska intäkterna.

Samarbetet mellan Pixel Nordic och Footway resulterade i:

  • Implementerad innehållsstrategi som genererat över 20 000 landningssidor med unikt SEO-innehåll i elva länder på olika språk.
  • 451 % ökad synlighet
  • 167% ökad intäkt Footway expansion utanför Norden har bidragit med en signifikant tillväxt 2018.

Försäljningen utanför Norden står för en tredjedel av Footways totala försäljning.  

Footway finns idag i elva länder.

Om Pixel Nordic

Pixel Nordic är Sveriges ledande SEO-byrå grundad av fyra SEO-specialister med ambitionen att skapa långsiktigt värde och genera organiska intäkter för våra kunder.  Bland Pixel Nordic's kunder finns B2B/B2C inom utbildning, teknik, ed-tech, finans, mode, hälsa, bygg och sjukvård. Läs om våra case med Capcito, Partyking, KRY och många fler här.  

pixel.se

Vi är stolta över vår kollektiva förmåga att skapa lönsam, lokal SEO genom djup förståelse för det lokala sökbeteende - en kritisk komponent vid internationalisering.  Pixel Nordic är ett värderingstungt bolag. Som ett resultat av vår moraliska övertygelse, tackar vi vänligt men bestämt nej till spel och casino-segmentet.


Nyhetsbrev

Ta emot Bizzkits månatliga nyhetsbrev och få tillgång till de senaste e-handelstrenderna, tips om kommande events, inspirerande cases, nyheter om Bizzkit plattformsreleases och mycket mer.

Läs mer nyheter

eller gå till nyhetslistan - klicka här​​​​​​​

Framtidens konsumenter föredrar varumärken med tydliga budskap. Även professionella inköare föredrar varumärken med mål som man kan relatera till - bortom omsättningsraden. Lär känna the Milleniums och Generation Z och lära av starka purpose-driven varumärken.
I januari deltog Bizzkit på världens största detajlhandelskonferens och kryddade vår vistelse med bes¨pk i intressanta fysiska butiker. Besöket var en smältdegel av intryck, nyheter och upplevelser. Vi har samlat in 7 key take-aways här.